Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2019 rok

Mozaika obrazów zarejestrowanych przez europejskie satelity Sentinel-2 obejmuje wszystkie zasięgi scen satelitarnych Sentinel-2 obejmujące terytorium Polski. Mozaika została wygenerowana na podstawie kompozytowego połączenia obrazów satelitarnych zarejestrowanych w okresie od 1 maja do 30 października 2019 roku (łącznie 404 obrazy). Obrazy Sentinel-2 zostały pobrane z Copernicus Open Access Hub, a następnie poddane korekcji atmosferycznej w programie Sen2cor. Zasięg pobranych danych został podzielony na kwadraty o boku 5 km a następnie w każdym z kwadratów zostało wybrane najmniej bezchmurne zobrazowanie z datą jak najbliżej środka okresu wegetacyjnego. Wybrane w kwadratach fragmenty zobrazowań zostały następnie do siebie dopasowane pod względem rozłożenia wartości na histogramie a krawędzie zostały wygładzone i rozmyte. Dodatkowo została wykonana warstwa wektorowa z zasięgiem poszczególnych fragmentów scen oraz datą ich rejestracji dostępna do pobrania poniżej. Mozaika udostępniana jest nieodpłatnie w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów. Mozaika została wykonana w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych.


Zasady korzystania z krajowej mozaiki Sentinel-2:

Usługa przeglądania WMS krajowej mozaiki Sentinel-2 z 2019 roku, jest dostępna pod adresem:

http://www.igik.edu.pl/pl/Uslugi.

Mozaika Sentinel-2, 2019 jest udostępniana nieodpłatnie do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Wymagamy podania źródła w postaci:

  • w przypadku wykorzystania do wizualizacji: © 2019 Instytut Geodezji i Kartografii
  • w przypadku wykorzystania do innych celów: "Krajowa mozaika Sentinel-2 stan na 2019 r. opracowana przez Instytut Geodezji i Kartografii na podstawia bezchmurnych zobrazowań Copernicus Sentinel-2 z 2019 r."

Ryc.1. Krajowa mozaika Sentinel-2. Stan na 2019 rok. Opracowanie: IGiK

Ryc.2. Fragment krajowej mozaiki Sentinel-2. Stan na 2019 rok. Opracowanie: IGiK

Kontakt: dr hab. inż. Agata Hościło, e-mail:agata.hoscilo@igik.edu.pl
mgr Adam Waśniewski, e-mail:adam.wasniewski@igik.edu.pl