Aktualności

Badanie rynku - audyt wydatkowania środków finansowych na naukę

BADANIE RYNKU - audyt wydatkowania środków finansowych na naukę

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi audytu jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową. 

czytaj więcej >

Pierwszy kontrolowany pożar wrzosowisk w Polsce zarejestrowany przez satelitę

Lasy Państwowe przeprowadziły w środę 18 marca 2015 r. w dolnośląskich lasach pierwsze w Polsce eksperymentalne wypalanie wrzosowisk. Kontrolowanym pożarem objęto ponad 5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego w Nadleśnictwie Przemków. Zdjęcie satelitarne zarejestrowane przez satelitę Landsat ETM+ dzień po eksperymentalnym pożarze wyraźnie pokazuje miejsce wypalenia oraz utrzymującą się podwyższoną temperaturę powierzchni ziemi na terenie pożarzyska.

czytaj więcej >

Wynik postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata w osobie dr inż. Roberta Władysława Bauera i przedstawiła kandydaturę Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi opracowania strony internetowej.

czytaj więcej >

Usługa doradztwa personalnego - BADANIE RYNKU (5.01.2015)

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi doradztwa personalnego.
czytaj więcej >

LXX Rocznik Astronomiczny na 2015 rok oraz Rocznik Astronomiczny "On-line"

Wydany został kolejny, LXX już, tom Rocznika Astronomicznego. Rocznik opracowywany i wydawany jest przez Instytutu Geodezji i Kartografii od 1946 roku; od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF.

czytaj więcej >

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

BADANIE RYNKU

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2014 rok.

czytaj więcej >

Szkolenie e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej

Zaproszenie do szkolenia e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej. E-szkolenie jest dedykowane pracownikom jednostek administracji publicznej różnych szczebli, w szczególności realizującym zadania, m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego.

czytaj więcej >

FIRM - Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza – transport, zdrowie, środowisko

 

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie, w Urzędzie Województwa Mazowieckiego odbędzie się spotkanie inicjujące Forum Inicjatyw Regionalnych Mazowsza – transport, zdrowie, środowisko (w skrócie FIRM), utworzone w ramach RSIG (Regional Special Interest Group) w zakresie inteligentnego transportu.

czytaj więcej >

Akademia Geomatyki Praktycznej (AGP) – nowa inicjatywa edukacyjna

Akademia Geomatyki Praktycznej (AGP) – nowa inicjatywa edukacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii.
czytaj więcej >