Aktualności

Odeszła mgr Maria Iracka

Z wielkim żalem informujemy, że dnia 15 maja 2023 odeszła mgr Maria Iracka, wieloletni pracownik Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i satelitarnych – OPOLIS w Instytucie Geodezji i Kartografii.

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko Asystenta w Centrum Teledetekcji

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko naukowe Asystenta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii.

czytaj więcej >

Zastosowanie teledetekcji do badań hydrologicznych na przykładzie projektów wykonywanych w Centrum Teledetekcji

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium pt. "Zastosowanie teledetekcji do badań hydrologicznych na przykładzie projektów wykonywanych w Centrum Teledetekcji". Seminarium wygłosi mgr inż. Magdalena Łągiewska. Seminarium odbędzie się 22 maja 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams

czytaj więcej >

Nagranie Seminarium mgr Adama Waśniewskiego - Wyzwania w klasyfikacji pokrycia terenu z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i danych Sentinel-2

Nagranie Seminarium mgr Adama Waśniewskiego - Wyzwania w klasyfikacji pokrycia terenu z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i danych Sentinel-2

czytaj więcej >

Zapraszamy do udziału w projekcie z wykorzystaniem danych satelitarnych i ich produtów

czytaj więcej >

IGiK ogłasza nabór do pracy w Centrum Teledetekcji na stanowisku: Specjalista

czytaj więcej >

Nowy artykuł zespołu Centrum Teledetekcji w Remote Sensing

Mokradła w Dolinie Biebrzy. Foto: M. Kluczek

W międzynarodowym czasopiśmie Remote Sensing ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Macieja Bartolda oraz Marcina Kluczka z Centrum Teledetekcji. Publikacja zatytułowana A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands przedstawia rezultaty prac nad nowym modelem uczenia maszynowego do szacowania zjawiska fluorescencji chlorofilu na obszarze mokradeł w oparciu o dane czasowo-przestrzenne z satelitów najnowszej generacji Sentinel-2.

czytaj więcej >

Nasi naukowcy na European Geoscience Union 2023 w Wiedniu

czytaj więcej >

AKTUALIZACJA - Konkurs na wykorzystanie danych satelitarnych w działalności SME w ramach programu „Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Absiskey Polska organizuje konkurs skierowany do start-upów i MŚP dotyczący możliwości wdrożenia usług opartych o dane satelitarne z programu Copernicus.
 

czytaj więcej >

Wyzwania w klasyfikacji pokrycia terenu z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i danych Sentinel-2

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium pt. "Wyzwania w klasyfikacji pokrycia terenu z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i danych Sentinel-2". Seminarium wygłosi mgr Adam Waśniewski. Seminarium odbędzie się 8 maja 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams

czytaj więcej >