Aktualności

Powołanie dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

Minister Administracji i Cyfryzacji powołał dr inż. Roberta Władysława Bauera na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii z dniem 15 maja 2015 r.

czytaj więcej >

Wyniki XII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego

Komitet Narodowy ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej informuje, że na posiedzeniu dnia 27 marca 2015 roku rozstrzygnięto wyniki polskiej edycji XII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych pt. „Moje miejsce we współczesnym świecie”.

czytaj więcej >

Badanie rynku - audyt wydatkowania środków finansowych na naukę

BADANIE RYNKU - audyt wydatkowania środków finansowych na naukę

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi audytu jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową. 

czytaj więcej >

Pierwszy kontrolowany pożar wrzosowisk w Polsce zarejestrowany przez satelitę

Lasy Państwowe przeprowadziły w środę 18 marca 2015 r. w dolnośląskich lasach pierwsze w Polsce eksperymentalne wypalanie wrzosowisk. Kontrolowanym pożarem objęto ponad 5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego w Nadleśnictwie Przemków. Zdjęcie satelitarne zarejestrowane przez satelitę Landsat ETM+ dzień po eksperymentalnym pożarze wyraźnie pokazuje miejsce wypalenia oraz utrzymującą się podwyższoną temperaturę powierzchni ziemi na terenie pożarzyska.

czytaj więcej >

Wynik postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata w osobie dr inż. Roberta Władysława Bauera i przedstawiła kandydaturę Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

BADANIE RYNKU - Usługa opracowania strony internetowej

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi opracowania strony internetowej.

czytaj więcej >

Usługa doradztwa personalnego - BADANIE RYNKU (5.01.2015)

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi doradztwa personalnego.
czytaj więcej >

LXX Rocznik Astronomiczny na 2015 rok oraz Rocznik Astronomiczny "On-line"

Wydany został kolejny, LXX już, tom Rocznika Astronomicznego. Rocznik opracowywany i wydawany jest przez Instytutu Geodezji i Kartografii od 1946 roku; od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF.

czytaj więcej >

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

BADANIE RYNKU

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2014 rok.

czytaj więcej >

Szkolenie e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej

Zaproszenie do szkolenia e-learning Geoserwisy, czyli jak dane satelitarne wspierają pracę jednostek administracji publicznej. E-szkolenie jest dedykowane pracownikom jednostek administracji publicznej różnych szczebli, w szczególności realizującym zadania, m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego.

czytaj więcej >