Aktualności

Tydzień Technologii Kosmicznych

W dniu 15.06 na Wystawie Światowej EXPO 2015 rozpoczął się Tydzień Technologii Kosmicznych. Organizator, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na najbliższy tydzień zaplanował serię wydarzeń biznesowych i promocyjnych związanych z polskim sektorem kosmicznym.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU usługa archiwizacji dokumentów

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

BADANIE RYNKU
usługa archiwizacji dokumentów

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi uporządkowania archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentów.

czytaj więcej >

Profesor Marek Baranowski sekretarzem generalnym AGILE

Podczas 18 Międzynarodowej Konferencji Nauki o Geoinformacji AGILE, Zarząd Asocjacji Laboratoriów Geoinformacyjnych Europy (AGILE) wybrał Marka Baranowskiego, profesora IGiK na Sekretarza Generalnego tej Asocjacji.

czytaj więcej >

Promocja europejskiego projektu SATURN

 

 

W dniach 26 i 27 maja 2015 r., w Warszawie odbył się jeden z największych kongresów transportowych w Polsce VIII Polski Kongres INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH.

czytaj więcej >

Dr inż. Agata Hościło nominowana do Komitetu Zarządzającego Europejskiego Programu COST

Dr inż. Agata Hościło z Centrum Teledetekcji IGiK została nominowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Zarządzającego Akcji COST ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub.

czytaj więcej >

IV posiedzenie Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

W dniu 15 maja, 2015 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, odbyło się IV-te posiedzenie Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.

czytaj więcej >

Powołanie p.o. sekretarza naukowego Instytutu

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr inż. Robert Bauer powołał w dniu 20 maja 2015 r. dr hab inż. Jana Koniecznego na stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza naukowego Instytutu

czytaj więcej >

Mgr Monika Tomaszewska nagrodzona stypendium edukacyjnym SPIE

Mgr Monika Tomaszewska otrzymała stypendium edukacyjne (SPIE Optics and Photonics Education Scholarship) od SPIE—The International Society for Optical Engineering.


czytaj więcej >

Powołanie dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

Minister Administracji i Cyfryzacji powołał dr inż. Roberta Władysława Bauera na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii z dniem 15 maja 2015 r.

czytaj więcej >

Wyniki XII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego

Komitet Narodowy ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej informuje, że na posiedzeniu dnia 27 marca 2015 roku rozstrzygnięto wyniki polskiej edycji XII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych pt. „Moje miejsce we współczesnym świecie”.

czytaj więcej >