Aktualności

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Instytutu Geodezji i Kartografii

7 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie p.o. GGK Alicji Kulki z przedstawicielami Instytutu Geodezji i Kartografii.

czytaj więcej >

Telekonferencja poświęcona Obserwacji Ziemi (EO) i serwisom Copernicus

czytaj więcej >

Susza rolnicza 2022 - serwis mapowy

Susza rolnicza 2022 - serwis mapowy. Opracowanie: Centrum Teledetekcji, IGiK
Centrum Teledetekcji IGiK prezentuje serwis Susza rolnicza 2022 opracowany na podstawie obrazów rozkładu satelitarnego wskaźnika suszy DISS (Terra MODIS) udostępnianych w formie usługi przeglądania WMS.
czytaj więcej >

IGiK monitoruje suszę w 2022 r. (18 - 25 czerwca)

Susza w okresie 18 - 25 czerwca 2022. Opracowanie: Centrum Teledetekcji, IGiK

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient).

czytaj więcej >

Projekt InCoNaDa na IX Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce" 2022

W dniach 23-24 czerwca w Toruniu odbyła się IX Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce" 2022. 

czytaj więcej >

Nagranie Seminarium "Badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu danych satelitarnych i modeli działających w ramach Programu Copernicus"

Nagranie z Seminarium - Badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu danych satelitarnych i modeli działających w ramach Programu Copernicus

czytaj więcej >

Naukowcy z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK na spotkaniu projektowym w Norwegii

Przedstawiciele konsorcjum, reprezentujący następujące instytucje: Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Łódzka oraz Instytut Ochrony Środowiska -PIB (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami- KOBIZE) spotkali się z naukowcami z Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Spotkanie hybrydowe odbyło się w dniach 14-16 czerwca 2022 r. w siedzibie NIBIO w As, Norwegia.

czytaj więcej >

Badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu danych satelitarnych i modeli działających w ramach Programu Copernicus

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium mgr. inż. Patryka Grzybowskiego pt. „Badania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu danych satelitarnych i modeli działających w ramach Programu Copernicus”. Seminarium odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2. piętrze. W seminarium będzie można wziąć udział również online poprzez aplikację MS Teams.

czytaj więcej >

Nowy artykuł zespołu Centrum Teledetekcji w Remote Sensing Applications: Society and Environment

W prestiżowym czasopiśmie Remote Sensing Applications: Society and Environment (RSASE) ukazał się artykuł autorstwa Prof. dr hab. K. Dąbrowskiej-Zielińskiej wraz z zespołem Centrum Teledetekcji.

czytaj więcej >

Konkurs na stypendium naukowe NCN w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

czytaj więcej >