Aktualności

Ołomuńskie Dni Matematyki Stosowanej 2023

czytaj więcej >

Announcement of the competition result concerning the scholarship competition for a MSc student in NCN SONATA BIS 11 project

czytaj więcej >

Telekonferencji dotyczącej serwisów programu Copernicus 26.06.2023

czytaj więcej >

Nowe badania terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk

Bagna Biebrzańskie w Dolistowie. Foto: Maciej Bartold

W dniach 20-21.06.2023 przeprowadzono kolejne pomiary terenowe fluorescencji chlorofilu roślinności torfowisk występujących na terenie Basenu Południowego i Środkowego Bagien Biebrzańskich. Dane naziemne, zgromadzone w ramach kampanii terenowych w 2022 roku, stanowiły cenny materiał do opracowania nowego algorytmu do określania czasowo-przestrzennej zmienności zjawiska fluorescencji chlorofilu. Dotychczasowe wyniki prac nad nowoczesnym modelem uczenia maszynowego wykazały przydatność zobrazowań satelitarnych Sentinel-2. Zostały one opublikowane na łamach czasopisma międzynarodowego Remote Sensing - Bartold Maciej, Kluczek Marcin: A Machine Learning Approach for Mapping Chlorophyll Fluorescence at Inland Wetlands.

czytaj więcej >

Świętujemy 25 lat programu Copernicus

W dniu 15 czerwca odbyła się konferencja poświęcona 25-leciu programu Copernicus pt.: „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi”. Organizatorem wydarzenia była firma CloudFerro, która jest członkiem międzynarodowej sieci Copernicus Relays – ambasadorów europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus. IGIK pełnił role jednego z partnerów merytorycznych wydarzenia

czytaj więcej >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

czytaj więcej >

Naukowcy z Centrum Teledetekcji o fluorescencji chlorofilu i sztucznej inteligencji w PR Czwórka

Polskie Radio Czwórka

Dzisiaj w Polskim Radio Czwórka w rozmowie z Oliwią Krettek, prowadzącą audycję Stacja Nauka, naukowcy z Centrum Teledetekcji IGiK Maciej Bartold i Marcin Kluczek mówili o nowych możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji do analizy danych satelitarnych na potrzeby oceny stanu roślinności torfowisk.

czytaj więcej >

Nagranie Seminarium dr inż. Przemysława Dykowskiego - Założenie i pomiar osnowy grawimetrycznej w Irlandii (AGN Ireland)

Nagranie Seminarium dr inż. Przemysława Dykowskiego - Założenie i pomiar osnowy grawimetrycznej w Irlandii (AGN Ireland)

czytaj więcej >

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze

czytaj więcej >

Ogłoszenie Ministra Rozwoju i Technologii o postępowaniu kwalifikacyjnym na Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

czytaj więcej >