Aktualności

BADANIE RYNKU dostawa samochodu ciężarowego

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

BADANIE RYNKU
dostawa samochodu ciężarowego

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących dostawy samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t z napędem 4x4 typu PICK-UP.

czytaj więcej >

I Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych

W dniach 17-19.06.2015 r. na Politechnice Rzeszowskiej podczas VI Forum Innowacji „Tworzywa sztuczne w zgodzie z naturą” odbyło sie I Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.

czytaj więcej >

Tydzień Technologii Kosmicznych

W dniu 15.06 na Wystawie Światowej EXPO 2015 rozpoczął się Tydzień Technologii Kosmicznych. Organizator, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na najbliższy tydzień zaplanował serię wydarzeń biznesowych i promocyjnych związanych z polskim sektorem kosmicznym.

czytaj więcej >

BADANIE RYNKU usługa archiwizacji dokumentów

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

BADANIE RYNKU
usługa archiwizacji dokumentów

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi uporządkowania archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentów.

czytaj więcej >

Profesor Marek Baranowski sekretarzem generalnym AGILE

Podczas 18 Międzynarodowej Konferencji Nauki o Geoinformacji AGILE, Zarząd Asocjacji Laboratoriów Geoinformacyjnych Europy (AGILE) wybrał Marka Baranowskiego, profesora IGiK na Sekretarza Generalnego tej Asocjacji.

czytaj więcej >

Promocja europejskiego projektu SATURN

 

 

W dniach 26 i 27 maja 2015 r., w Warszawie odbył się jeden z największych kongresów transportowych w Polsce VIII Polski Kongres INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH.

czytaj więcej >

Dr inż. Agata Hościło nominowana do Komitetu Zarządzającego Europejskiego Programu COST

Dr inż. Agata Hościło z Centrum Teledetekcji IGiK została nominowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Zarządzającego Akcji COST ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub.

czytaj więcej >

IV posiedzenie Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

W dniu 15 maja, 2015 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, odbyło się IV-te posiedzenie Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.

czytaj więcej >

Powołanie p.o. sekretarza naukowego Instytutu

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii dr inż. Robert Bauer powołał w dniu 20 maja 2015 r. dr hab inż. Jana Koniecznego na stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza naukowego Instytutu

czytaj więcej >

Mgr Monika Tomaszewska nagrodzona stypendium edukacyjnym SPIE

Mgr Monika Tomaszewska otrzymała stypendium edukacyjne (SPIE Optics and Photonics Education Scholarship) od SPIE—The International Society for Optical Engineering.


czytaj więcej >