Aktualności

Projekt GEOLAND na konferencji IGiK

„Geoland – korzyści dla użytkowników” to hasło konferencji zorganizowanej 18 grudnia w Warszawie przez Instytut Geodezji i Kartografii. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu rezultatów projektu badawczego Geoland2 zrealizowanego przez IGiK wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN ze wsparciem finansowym 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

czytaj więcej >

Pracownik IGiK w Zarządzie Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Pracownik IGiK został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

5 września 2012 r. podczas Walnego Zebrania Wyborczego delegatów w Poznaniu dokonano wyboru nowych władz Polskiego Towarzystwa Geograficznego na kadencję 2012 – 2015.

Nowym Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Antoni Jackowski (Oddział Krakowski). Dokonano również wyboru nowego Zarządu Głównego. W jego składzie znalazł się m. in. pracownik Instytutu dr Dariusz Dukaczewski.

czytaj więcej >

Program GMES dla regionów - seminarium

W dniu 12 października (piątek) 2012 br. w Instytucie odbyło się seminarium „Program GMES dla regionów” nt.: potencjalnego wykorzystania Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) przez użytkowników. Program GMES jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Celem nadrzędnym GMES jest obserwacja naszej planety, gromadzenie oraz analiza danych o stanie środowiska przyrodniczego oraz wczesne ostrzeganie o jego zagrożeniach zarówno tych o charakterze naturalnym (powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, osuwiska) jak i spowodowanych działalnością człowieka.

czytaj więcej >

Seminarium "Praktyczne zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie"

W dniu 16 lipca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się seminarium pt.: Praktyczne zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika przy współudziale Instytutu Geodezji i Kartografii. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z terenu województwa mazowieckiego oraz podlaskiego.
czytaj więcej >

Konferencja Historyków Kartografii

W dniach 13–15 września 2012 roku w Warszawie odbyła się XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii.

Tematem konferencji były KAMIENIE MILOWE W KARTOGRAFII.

czytaj więcej >

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT - Kazimierz Dolny 2012

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji, Zespołem ds. Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN oraz Zarządem Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorganizowało XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji”.

czytaj więcej >

THE ISSUE na Toulouse Space Show

W dniach 28-29 czerwca 2012 r. przedstawiciele Instytutu wzięli udział w konferencji projektu THE ISSUE. (Transport. Health. Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies), która odbyła się w Toulousie. Konferencja ta połączona została z cykliczną imprezą Toulouse Space Show.

czytaj więcej >

Biblioteka Cyfrowa IGiK

Instytut Geodezji i Kartografii w ramach projektu "Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnianie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną" – "OGNIWO" (finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013) utworzył Bibliotekę Cyfrową IGiK (BC IGiK).
czytaj więcej >

GMES - Geoland 2

Instytut Geodezji i Kartografii wykonuje prace w ramach programu UE GMES, realizując zadania objęte projektem Geoland 2.

Są to moduły: CMS SATChMo, CMS BioPar oraz CIS CROP.

czytaj więcej >

40 rocznica misji satelitów Landsat

W dniu 6 czerwca 2012 r. w czasie 55 sesji Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ w Wiedniu odbyła się specjalna sesja poświęcona 40 rocznicy misji satelitów Landsat.
czytaj więcej >