Aktualności

Spotkanie informacyjne ws. implementacji Programu GMES

4 października 2010 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES) w Polsce, zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniącego funkcję międzyresortowego koordynatora ds. implementacji tego Programu w naszym kraju. Celem spotkania było przedstawienie przygotowywanego dokumentu „Plan implementacji Programu GMES w Polsce” i dyskusja nad nim z przyszłymi użytkownikami.
czytaj więcej >

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

24 maja 2010 roku została powołana na nową kadencję Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna. (PRGiK) W jej skład weszło 25 członków. Akty powołania członkom Rady wręczyła Pani Prezes Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Bogdan Ney (Instytut Geodezji i Kartografii, Przewodniczący Wydziału VII – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN), wiceprzewodniczącymi: dr Marek Baranowski – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii oraz dr hab. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej. PRGiK jest organem doradczym Głównego Geodety Kraju.

czytaj więcej >

65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii

Dyrektor IGiK - dr M. Baranowski

W dniu 28 kwietnia 2010 roku, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się uroczystość jubileuszowa poświęcona 65-leciu powstania Instytutu Geodezji i Kartografii. W uroczystości tej uczestniczyło 115 osób, w tym liczni przedstawiciele władz państwowych z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – Tomaszem Siemoniakiem, wiceministrem Infrastruktury Piotrem Styczniem i Głównym Geodetą Kraju Jolantą Orlińską , instytucji naukowych oraz organizacji społecznych...

czytaj więcej >

70 lat Profesora Andrzeja Ciołkosza

W dniu 8 października 2009 r w sali konferencyjnej Ośrodka Kulturalnego oo. Barnabitów przy ulicy Smoluchowskiego 1 w Warszawie odbyła się sesja naukowa poświęcona 70-leciu profesora Jana Andrzeja Ciołkosza, zorganizowana Dyrektora i Radę Naukową Instytutu Geodezji i Kartografii.

czytaj więcej >