Dr Maciej Bartold

Dr Maciej Bartold - kierownik Laboratoraium Badań Mokradeł Biebrzy w Centrum Teledetekcji IGiK, jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2008). Ukończył podyplomowe studia specjalistyczne w zakresie GIS, Fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska, prowadzone przez Wojskową Akademię Techniczną (2009). Od października 2009 roku jest związany z Instytutem Geodezji i Kartografii. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymał we wrześniu 2019 roku.

W badaniach naukowych skupia się na monitorowaniu kondycji roślin oraz detekcji zagrożeń środowiskowych na podstawie wieloczasowych optycznych i radarowych zobrazowań satelitarnych, udostępnianych w ramach misji obserwacji Ziemi prowadzonych przez ESA i NASA. Dr Bartold bierze udział również w badaniach terenowych związanych z monitorowaniem obszarów podmokłych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i pól uprawnych w woj. wielkopolskim.

 maciej.bartold@igik.edu.pl


Laureat Top 500 Innovators: Science - Management - Commercialization - programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierającego innowacyjność w nauce, 2013.


Udział w projektach: kliknij tutaj, aby rozwinąć lub zwinąć listę projektów


Publikacje: kliknij tutaj, aby rozwinąć lub zwinąć listę artykułów


Media: kliknij tutaj, aby rozwinąć lub zwinąć listę projektów