Mgr Maciej Bartold

Od 1 października 2014 mgr Maciej Bartold realizuje czteroletni program studiów doktoranckich w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Maciej Bartold jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej brzmiał Klasyfikacja drzewostanów na obrazie hiperspektralnym Hyperion (EO-1). W 2009 r. ukończył podyplomowe studia specjalistyczne w zakresie GIS, Fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska, prowadzone przez Wojskową Akademię Techniczną.

W badaniach naukowych skupia się na monitorowaniu kondycji roślin na podstawie wieloczasowych optycznych zdjęć satelitarnych Terra.MODIS, SPOT Vegetation i Proba-V. Mgr Bartold bierze udział również w badaniach terenowych związanych z monitorowaniem obszarów podmokłych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i pól uprawnych zlokalizowanych w Wielkopolsce.

Udział w projektach:

ESA LPVP (2016-2018) Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions

ESA POLWET (2015-2017) System for  new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project  for Poland supporting future GlobWetland

NCBiR Polsko-Norweska Współpraca Badawcza WICLAP (2013-2016) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

ESA PECS CARBON (2009-2012) Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach

C1P.7847 (2010-2012) Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland

FP7: Geoland2 (2008-2012) Towards operational GMES Land Monitoring Core System.


Laureat Top 500 Innovators: Science - Management - Commercialization - programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierającego innowacyjność w nauce, 2013.


Ostatnie publikacje:

 • Bochenek Z., Ziolkowski D., Bartold M., Orlowska K., Ochtyra A., 2018, Monitoring forest biodiversity and the impact of climate on forest environment using high-resolution satellite images, European Journal of Remote Sensing, Vol. 51(1), pp. 166-181. DOI:10.1080/22797254.2017.1414573 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., Tomaszewska M., Malińska A., Bartold M., Gatkowska M., Turlej K., Małek I., Turbiak J., Jaszczyński J., 2017, Modelowanie wymiany netto ekosystemu (NEE) na obszarach bagiennych z zastosowaniem danych satelitarnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Vol. 17., No. 1 (57), pp. 31-51. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., 2016, POLWET – System for new space-based products for wetlands under RAMSAR Convention, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 25-35. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., Malek I., 2016, Assessment of Carbon Flux and Soil Moisture in Wetlands Applying Sentinel-1 Data, Remote Sensing 2016 8(9) 756. DOI:10.3390/rs8090756 ARTYKUŁ
 • Bartold M., 2016, Opracowanie maski obszarów leśnych w celu monitoringu kondycji zdrowotnej lasów w Polsce na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych (ang. Development of forest cover mask to monitor the health condition of forests in Poland using long-term satellite observations), Leśne Prace Badawcze, Vol. 77 (2), pp. 141-150. DOI:10.1515/frp-2016-0016 ARTYKUŁ
 • Bartold M., 2016, Analiza porównawcza wartości wskaźnika wegetacji obszarów leśnych w Polsce na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych NOAA AVHRR i SPOT VEGETATION (ang. Cross-Comparison of vegetation index time series derived from NOAA AVHRR and SPOT VEGETATION satellite observations to identify forest cover change in Poland), Sylwan, 160(2), pp. 153-161. ARTYKUŁ
 • Bochenek Z., Ziolkowski D., Bartold M., 2015, Application of  NOAA AVHRR satellite images for studying various environmental and climatic conditions in Polish forests, Geoinformation Issues, Vol. 7, No. 1(7), pp. 29-37. ARTYKUŁ
 • Budzyńska M., Dąbrowska-Zielińska K., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., 2015, Badania nad obiegiem węgla na obszarach łąkowych, Łąkarstwo w Polsce, Nr 18, pp. 47-58. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., Malek I., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Monitoring Wetlands Ecosystems Using ALOS PALSAR (L-Band, HV) Supplemented by Optical Data: A Case Study of Biebrza Wetlands in Northeast Poland, Remote Sensing, Special Issue Remote Sensing of Peatlands, Vol. 6(2), pp. 1605-1633. DOI:10.3390/rs6021605 ARTYKUŁ
   
 • Maslikowski L., Kulpa K., Krysik P., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2013, An L-band noise radar demonstrator for ground-based measurements of ground surface backscattering, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, Vol. 5, No. 3, pp. 401-407. DOI:10.1017/S1759078713000202
 • Turlej K., Bojanowski J., Bartold M., 2013, Maska obszarów rolniczych dostosowana do monitoringu wzrostu roślin uprawnych w Polsce przy użyciu szeregów czasowych NOAA-AVHRR, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 25, pp. 233-242. ARTYKUŁ
   
 • Bartold M., 2012, Monitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite images, Geoinformation Issues, Vol. 4, No. 1(4), pp. 23-31. ARTYKUŁ - POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Kowalik W., Malek I., Gatkowska M., Bartold M., Turlej K., 2012, Biophysical Parameters Assessed from Microwave and Optical Data, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 58, No 2, pp. 99-104. DOI:10.2478/v10177-012-0013-7 ARTYKUŁ
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Malinska A., Bartold M., 2011, Monitoring of agricultural drought in Poland using data derived from environmental satellite images, Geoinformation Issues, Vol. 3, No. 1(3), pp. 87-97. ARTYKUŁ
   
 • Budzyńska M., Dąbrowska-Zielińska K., Turlej K, Małek I., Bartold M., 2011, Monitoring przyrodniczy Bagien Biebrzańskich z zastosowaniem Teledetekcji, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, t. 11 z. 3 (35). ARTYKUŁ