Edukacja i szkolenia

BalticSatApps

Okres realizacji projektu: październik 2017 – grudzień 2020
Akronim projektu: BSA
Finansowanie: Program Interreg Baltic Sea Region 2014–2020
oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa / wsparcie finansowe Federacji Rosyjskiej


Kierownik projektu:
Brahea Centre, University of Turku, Finland - Mr. Tuomas Ranti, (+358/0) 41 50 47 85 5, tuomas.ranti@utu.fi

Partnerzy:
Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakowski Park Technologiczny, St. Petersburg State Unitary Enterprise – St. Petersburg Information and Analytical Centre, Tartu Observatory of the University of Tartu, Tartu Science Park Foundation, Swedish National Space Agency, Finnish Meteorological Institute

Cel projektu:

Celem projektu BalticSatApps było opracowywanie nowych rozwiązań i pobudzenie działalności komercyjnej do wykorzystywania danych z obserwacji Ziemi (EO) programu Copernicus. Projektowi przyświecała idea przyspieszenia wprowadzania na rynek danych satelitarnych EO w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wykorzystanie wyzwań i potrzeb społecznych oraz społeczności deweloperów jako siły napędowej innowacji. Projekt zwiększył świadomość na temat danych dostarczanych przez program Copernicus, poprawił dostęp do nich oraz pobudził popyt i innowacje poprzez współtworzenie metodologii rozwoju. Regionalne parki naukowo-technologiczne zapewniły szkolenia z zakresu wspierania MŚP na powstającym rynku EO poprzez prowadzenie specjalistycznych programów akceleracyjnych.

Opis prac realizowanych w IGiK:

Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za opracowanie dokumentu Data2Information Kit. Ma on na celu przybliżenie potencjalnym użytkownikom operacyjność zagadnień satelitarnych. Stanowi on kompendium wiedzy z dziedziny pobierania, przetwarzania i zastosowania zdjęć satelitarnych. Przewodnik krok po kroku wprowadza zainteresowanych do świata widzianego z góry i pozwala przyswoić nawet najbardziej zawiłe pojęcia. Ponadto pracownicy IGiKu występowali na warsztatach w roli szkoleniowców. Służyli także radą ekspercką na  licznych hackathonach.

"BALTICSATAPPS" – przyspiesza tworzenie innowacji, Rzecz o Innowacjach, 2020-10-13 LINK


ERASMUS MUNDUS - Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management” (GEM) EU Programme

Program ten umożliwia edukację w zakresie systemów środowiskowych, komponentów środowiska oraz relacji między środowiskiem a człowiekiem. Gwarantuje zdobycie doświadczenia w dynamicznie rozwijającym się obszarze geoinformacji. Absolwenci kursu GEM znajdują możliwości zatrudnienia w jednostkach rządowych, sektorze pyrwatnym oraz organizacjach pozarządowych. Drugi 5-letni cykl kursu otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej, co pozwala oferować stypendia dla wybitnych kandydatów z UE i spoza wspólnoty. Jednostkami współpracującymi są uniwersytety w Islandii, Holandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Australii.

Uczestnikami programu GEM są University Twente oddział ITC, University Lund (GIS), University of Island, University of Southampton-Geography, Uniwersytet Warszawski ( Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska ).

Koordynator programu GEM:  prof. Andrew Skidmore ( University of Twente )
Koordynator GEM na Polskę: prof. Katarzyna Dąbrowska - Zielińska
Koordynator GEM na UW:  dr Małgorzata Roge - Wiśniewska
Koordynator GEM w IGiK: prof. Katarzyna Dąbrowska - Zielińska

Więcej inormacji o programie na stronie internetowej: www. gem-msc.org oraz pod adresem e-mail: gem-msc@itc.nl


Okres realizacji projektu: styczeń 2011 – grudzień 2014
Akronim projektu: GIONET
Koordynator projektu: prof. Heiko Balzter (University of Leicester)
Partnerzy IGiK: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (główny koordynator), dr inż. Zbigniew Bochenek oraz dr inż. Agata Hościło.

Instytut Geodezji i Kartografii, członek Europejskiego Centrum Doskonałości, powitał dwóch młodych naukowców, którzy w ramach programu GIONET realizowali 3-letnie projekty badawcze ukierunkowane na uzyskanie stopnia doktora. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie młodych naukowców w Instytucie Geodezji i Kartografii było Centrum Teledetekcji.

Pan Matthew Ofwono z Ugandy pracował w projekcie dotyczącym „Wykorzystania danych satelitarnych do wykrywania susz oraz szacowania bilansu wodnego" (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska). Pan Shaliesh Shrestha z Nepalu rozwijał tematykę dotyczącą „Monitorowania zmian pokrycia i użytkowani terenu z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych" (promotor: dr inż. Zbigniew Bochenek). Obaj naukowcy w przeciągu trzech lat byli oddelegowani na krótkie staże (1-3 miesięczne) do innych partnerów GIONETu .

W dniach 13-21 października 2011 r., młodzi naukowcy z IGiKu uczestniczyli w pierwszej Szkole Letniej organizowanej przez GIONET. Gospodarzami Szkoły Letniej był Uniwersytet w Jenie im. Friedrich-Schiller (Niemcy). Warsztaty były ukierunkowane na zaawansowane techniki radarowe oraz przetwarzanie obrazów w paśmie widzialnym. Pierwsza część warsztatów zawierała element teoretyczny dotyczący zobrazowań radarowych (interferometryczne i polarymetryczne analizy) oraz wizytę na poletku eksperymentalnym. Druga część warsztatów obejmowała przetwarzanie danych hiperspektralnych, zaś ostatnie dwa dni były dedykowane zaawansowanym technikom klasyfikacji obrazów metodą obiektową; trening był prowadzony przez firmę Trimble - eCognition (dystrybutora programu do klasyfikacji obiektowych). Kolejna, druga Szkoła Letnia odbyła się we wrześniu 2012 na Uniwersytecie w Leicester (UK).