Badania terenowe

Centrum Teledetekcji prowadzi badania terenowe w okresie wegetacyjnym. Mierzone są różne parametry glebowo-roślinne, w celu sprawdzenia oraz zbadania korelacji z danymi pozyskanymi z obrazów satelitarnych. Wyniki są wykorzystywane w wielu projektach naukowych oraz grantach.

Badania prowadzone są na obszarze mokradeł Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na terenach rolniczych województw: wielkopolskiego (obszar JECAM), opolskiego i lubelskiego (projekt GYROSCAN).

Centrum Teledetekcji posiada wiele profesjonalnych sprzętów do prowadzenia tego typu badań. Mierzone są:

- krzywa odbicia spektralnego w zakresie 350-2500 nm (2x ASD  FieldSpec 4 Hi-Res, MALVERN PANALYTICAL, USA),
- fluorescencja chlorofilu (OS5p+, OPTI-SCIENCES, USA) ,
- wielkość projekcyjna liści – wskaźnik Leaf Area Index (2x LAI-2200 Plant Canopy Analyzer, LI-COR, USA),
- wielkość promieniowania słonecznego (2x AccuPAR LP-80,DECAGON DEVICES INC., USA),
- wilgotność gleby (3x TRIME-PICO 64, IMKO, Germany),
- temperatura radiacyjna roślin (Handheld infrared thermometer, EVEREST INTERSCIENCE INC., USA),
- zawartość chlorofilu (FieldScout CM 1000 Chlorophyll Meter, SPECTRUM TECHNOLOGIES, USA),
- wielkość bilansu węgla mierzona metoda kloszową (natężenie dwutlenku węgla oraz temperatura powietrza pod kloszem mierzone są za pomocą sensora SenseAir®),
- wielkość bilansu węgla mierzona techniką Eddy-Covariance system (LI-7500DS, LI-COR, USA),
- biomasa (waga świeżej i suchej oraz zawartość wody w roślinach).


W posiadaniu Centrum Teledetekcji znajdują się dwie automatyczne stacje meteorologiczne (AWS). Gromadzą one dane dla terenów rolniczych województwa wielkopolskiego oraz obszarów podmokłych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyposażone są w następujące urządzenia pomiarowe:
- system Eddy-Covariance na terenie mokradeł BPN,
- temperatura i wilgotność powietrza,
- anemometr rejestrujący prędkości i kierunki wiatru,
- ciśnienie i ciśnienie pary nasyconej,
- pyranometr strumienia promieniowania netto,
- albedo oraz APAR,
- pyranometr mierzący promieniowanie słoneczne w zakresie odpowiedzi widmowej od 305 do 2800 nm,
- pyranometr mierzący promieniowanie dalekiej podczerwieni w zakresie odpowiedzi widma od 4500 do 50000 nm,
- wskaźnik opadów,
- wilgotność i temperatura gleby,
- czujnik wilgotności liścia mierzący stałą dielektryczną strefy w odległości około 1 cm od górnej powierzchni czujnika,
- czujnik NDVI.