Pracownicy

Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Kierownik Centrum Teledetekcji

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-74
E-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Jędrzej S. Bojanowski

Dr Jędrzej S. Bojanowski

Z-ca Kierownika Centrum

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-85
E-mail: jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr inż. Agata Hościło

Kierownik Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-76
E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Dariusz Ziółkowski

Kierownik Laboratorium Badań Radarowych

Dane kontaktowe:
Tel.: +48 022 329-19-91
E-mail: dariusz.ziolkowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr inż. Zbigniew Bochenek

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-77
E-mail:  zbigniew.bochenek@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Maciej Bartold

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-78
E-mail: maciej.bartold@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Jan Musiał

Dr Jan Musiał

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-84
E-mail: jan.musial@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Katarzyna Misiura

Dr Katarzyna Misiura
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-89
E-mail: katarzyna.misiura@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Patryk Grzybowski

Mgr inż. Patryk Grzybowski
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-89
E-mail: patryk.grzybowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Anna Leszczyńska

Mgr inż Anna Junak
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-81
E-mail: anna.leszczynska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Michał Kałuski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-73
E-mail: michal.kaluski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Wanda Kowalik

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: wanda.kowalik@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Magdalena Łągiewska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-87
E-mail: magdalena.lagiewska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Karolina Wróbel

Foto niedostępne
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-87
E-mail: karolina.wrobel@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Radosław Gurdak

Radosław Gurdak

Doktorant w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-78
E-mail: radoslaw.gurdak@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Aneta Lewandowska

Foto niedostępne

Dane kontaktowe:
Tel.: +48 022 329-19-73
E-mail: aneta.lewandowska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Alicja Malińska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-77
E-mail: alicja.malinska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Iwona Małek

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: iwona.malek@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Damian Olszewski

Mgr Damian Olszewski
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-89
E-mail: damian.olszewski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Karol Paradowski

Foto niedostępne

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-87
E-mail: karol.paradowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Monika Tomaszewska

Doktorantka w Centrum GSCE (Geospatial Sciences Center of Excellence),
South Dakota State University, USA.


Dane kontaktowe:
E-mail: monika.tomaszewska@igik.edu.pl

czytaj więcej >