Mgr inż. Magdalena Łągiewska

Mgr inż. Magdalena Łągiewska – jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji  Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończyła w 2011 na specjalności Geoinformatyka. Tematem jej pracy inżynierskiej było „Wykorzystanie obrazowych danych teledetekcyjnych do oceny stanu roślinności” zaś tematem pracy magisterskiej „Metodyka oceny antropopresji na podstawie obrazów radarowych i optycznych.”

Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w analizach geoprzestrzennych oraz interpretacji zobrazowań satelitarnych. W tym czasie zdobyła również certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz systematycznie poszerzała wiedzę z zakresu informatyki i posługiwania się nowymi programami. Brała udział w takich międzynarodowych projektach jak GMES FM czy Plan4Business.

Obecnie pracuje w Instytucie na stanowisku specjalisty i zaangażowana jest głównie w projekt badawczy DefSAR. Zajmuje się zagadnieniami przetwarzania i interpretacji obrazów radarowych, a szczególnie badaniem efektywności interferometrii radarowej w badaniach ruchów masowych.

E-mail: magdalena.lagiewska@igik.edu.pl