Mgr Karol Paradowski

Karol Paradowski, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2004) o specjalizacji teledetekcja, jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu Systemów Informacji Geograficznej oraz teledetekcji satelitarnej z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem w analizach geoprzestrzennych. Po ukończeniu studiów pracował w firmach zajmujących się rozwojem i zastosowaniem technologii satelitarnych, m.in.:

- Geosystems Polska Sp. z o.o. (maj 2007 – marzec 2015), na stanowisku specjalisty ds. GIS i teledetekcji, w ramach którego zajmował się m.in. zarządzaniem i udziałem w projektach międzynarodowych (m.in. GMES FM, Plan4Business), przetwarzaniem i analizą danych przestrzennych, oraz szkoleniami z zakresu oprogramowania eCognition;

- Definiens AG /obecnie Trimble Imaging/, (maj 2005 – luty 2007), w Monachium, Niemcy, gdzie pełnił stanowisko inżyniera oprogramowania eCognition;

E-mail: karol.paradowski@igik.edu.pl