Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  – kierownik Centrum Teledetekcji IGiK, prowadzi działalność naukową związaną z wykorzystaniem informacji z satelitów optycznych i mikrofalowych do określania bilansu energetycznego i wodnego na obszarach rolniczych i bagiennych. Jest autorem modeli prognozowania plonów, monitorowania susz w Polsce, wykrywania niedoborów wody w glebie oraz metod analizy obszarów podmokłych.

Stopień doktora otrzymała na Uniwersytecie Australijskim w Canberra w 1987 r. w wyniku przeprowadzenia prac badawczych nad wymianą strumieni energii pomiędzy powierzchnią lasów eukaliptusowych a atmosferą z zastosowaniem informacji z satelity NOAA. W 1995 r. w ramach stypendium Fullbrighta realizowała pracę badawczą w Phoenix, USA, związaną z modelowaniem wilgotności gleby, ewapotranspiracji, plonów upraw z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i meteorologicznych.

Jest kierownikiem ze strony IGiK licznych projektów międzynarodowych realizowanych w FP6 i FP7 (Geoland, Geoland2, INTAS PACINE, CEUBIOM, GIONET), projektów realizowanych we współpracy z NOAA NESDIS oraz programów Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA: PECS Carbon, ASAP, SERENE, POLWET. Jest także kierownikiem zlecenia ESA Sentinel-1 Soil Moisture Product Validation, dotyczącego instalacji czujników wilgotności gleby na terenie Bagien Biebrzańskich do walidacji zdjęć satelity Sentinel-1. W ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej kieruje projektem FINEGRASS.

Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska jest Przewodniczącą Zespołu ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Reprezentuje Polskę na Forum Użytkowników Copernicus w Brukseli. Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Committee on Astronautics and Space Exploration oraz Space and Natural Disasters Reduction Committee, krajowym koordynatorem programu ERASMUS MUNDUS, autorem/współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

E-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl


STOP SUSZY! Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Celem projektu jest sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce (Wisły, Odry wraz z Ücker, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Swieżej).

Instytucje biorące udział w projekcie:
Mott MacDonald,wind-hydro,
Instytut Geodezji i Kartografii
(prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska)

Więcej o projekcie: stopsuszy.pl

27.09.2017  Udział w ogólnopolskiej konferencji „STOP SUSZY” Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wymiana informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy. Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności.


Ostatnie publikacje:

 • Dąbrowska-Zielińska K., Misiura K., Malińska A., Grzybowski P., Gurdak R., Bartold M., Kluczek M., 2022, Modelling Net Ecosystem Exchange in the Biebrza Wetlands using satellite and meteorological data, Miscellanea Geographica, Vol. 26(4). doi:10.2478/mgrsd-2022-0013 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Misiura K., Malińska A., Gurdak R., Grzybowski P., Bartold M., Kluczek M., 2022, Spatiotemporal estimation of gross primary production for terrestrial wetlands using satellite and field data, Remote Sensing Applications: Society and Environment, Vol. 27, 100786. doi:10.1016/j.rsase.2022.100786 ARTYKUŁ
 • Balenzano A., Mattia F., Satalino G., Lovergine F.P., Palmisano D., Peng J., Marzahn P., Wegmüller U., Cartus O., Dabrowska-Zielinska K., Musial J.P., Davidson M.W.J., Pauwels V.R.N., Cosh M.H., McNairn H., Johnson J.T., Walker J.P., Yueh S.H., Entekhabi D., Kerr Y.K., Jackson T.J., 2021, Sentinel-1 soil moisture at 1 km resolution: a validation study, Remote Sensing of Environment, Vol. 263, 112554. doi:10.1016/j.rse.2021.112554 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, Grassland Science in Europe, Vol. 26, pp. 214-216.
 • Hosseini M., McNairn H., Mitchell S., Robertson L.D., Davidson A., Ahmadian N., Bhattacharya A., Borg E., Conrad C., Dabrowska-Zielinska K., de Abelleyra D., Gurdak R., Kumar V., Kussul N., Mandal D., Rao Y.S., Saliendra N., Shelestov A., Spengler D., Verón S.R., Homayouni S., Becker-Reshef I., 2021, A Comparison between Support Vector Machine and Water Cloud Model for Estimating Crop Leaf Area Index, Remote Sensing, 2021, Vol. 13(7), 1348. doi:10.3390/rs13071348 ARTYKUŁ
 • Peng J., Albergel C., Balenzano A., Brocca L., Cartus O., Cosh M.H., Crow W.T., Dabrowska-Zielinska K., Dadson S., Davidson M.W.J., de Rosnay P., Dorigo W., Gruber A., Hagemann S., Hirschi M., Kerr Y.H., Lovergine F., Mahecha M.D., Marzahn P., Mattia F., Musial J.P., Preuschmann S., Reichle R.H., Satalino G., Silgram M., van Bodegom P.M., Verhoest N.E.C., Wagner W., Walker J.P., Wegmüller U., Loew A., 2020, A roadmap for high-resolution satellite soil moisture applications – confronting product characteristics with user requirements, Remote Sensing of Environment, Vol. 252, 112162. doi:10.1016/j.rse.2020.112162 ARTYKUŁ
 • Bieganowski A., Dammer K.-H., Siedliska A., Bzowska-Bakalarz M., Kereś P.K., Dąbrowska-Zielińska K., Pflanz M., Schirrmann M., Garz A., 2020, Sensor-based outdoor monitoring of insects in arable crops for their precise control, Pest Management Science. doi:10.1002/ps.6098 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Bochenek Z., Bartold M., Gurdak R., Paradowski K., Lagiewska M., 2020, Drought Model DISS Based on the Fusion of Satellite and Meteorological Data under Variable Climatic Conditions, Remote Sensing, Vol. 12 (18), 2944. doi:10.3390/rs12182944 ARTYKUŁ
 • Mandal D., Hosseini M., McNairn H., Kumar V., Bhattacharya A., Rao Y.S., Mitchell S., Dingle Robertson L., Davidson A., Dabrowska-Zielinska K., 2019, An investigation of inversion methodologies to retrieve the leaf area index of corn from C-band SAR data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 82, 101893. doi:10.1016/j.jag.2019.06.003 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop Yield Modelling Applying Leaf Area Index Estimated from Sentinel-2 and Proba-V Data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8519120 ARTYKUŁ
 • Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Niro F., Bartold M., Grzybowski P., 2017, Validation of the LAI biophysical product derived from Sentinel-2 and Proba-V images for winter wheat in western Poland, Geoinformation Issues, Vol. 9, No. 1(9), pp. 15-26. doi:10.34867/gi.2017.2 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Budzyńska M., Tomaszewska M., Malińska A., Bartold M., Gatkowska M., Turlej K., Małek I., Turbiak J., Jaszczyński J., 2017, Modelowanie wymiany netto ekosystemu (NEE) na obszarach bagiennych z zastosowaniem danych satelitarnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Vol. 17., No. 1 (57), pp. 31-51. ARTYKUŁ
 • Dabrowska - Zielinska K., Golinski P., Jørgensen M., Mølmann J., Taff G., Twardy S., Budzynska M., Czerwinski M., Kopacz M., Kurnicki R., Kowalik W., Tomaszewska M., Malinska A., Golinska B., Gatkowska M., 2016, Importance of grassland monitoring in European perspective of climate change-FINEGRASS project, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 55-71. doi:10.34867/gi.2016.5 ARTYKUŁ
 • Dabrowska - Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., 2016, POLWET – System for new space-based products for wetlands under RAMSAR Convention, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 25-35. doi:10.34867/gi.2016.3 ARTYKUŁ
 • Dabrowska - Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., Malek I., 2016, Assessment of Carbon Flux and Soil Moisture in Wetlands Applying Sentinel-1 Data, Remote Sensing 2016 8(9) 756; doi:10.3390/rs8090756. ARTYKUŁ
 • Dabrowska - Zielinska K., Golinski P., Jørgensen M., Mølmann J., Taff G., Twardy S., Tomaszewska M., Golinska B., Budzynska M., Gatkowska M., Kopacz M., 2016, Satellite data for monitoring of European grasslands – new tool for adaptation to climate change, Proceedings of EGF 2016 The multiple roles of grassland in the European bioeconomy, Grassland Science in Europe , Vol. 21, pp. 817-820. ARTYKUŁ - POSTER
 • Musial J., Dabrowska - Zielinska K., Kiryla W., Oleszczuk R., Gnatowski T., Jaszczynski J., 2016, Derivation and validation of the high resolution satellite soil moisture products: a case study of the Biebrza Sentinel-1 validation sites, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 37-53. doi:10.34867/gi.2016.4 ARTYKUŁ
 • Budzyńska M., Dąbrowska-Zielińska K., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., 2015, Badania nad obiegiem węgla na obszarach łąkowych, Łąkarstwo w Polsce, Nr 18, s. 47-58. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Golinski P., Jorgensen M., Mølmann J., Taff G., Tomaszewska M., Golinska B., Budzynska M., New methodologies for grasslands monitoring, Proceedings of 23rd International Grassland Congress 2015 - Keynote Lecture (XXIII IGC 2015), 20 - 24 November 2015, New Delhi, India, Range Management Society of India, Jhansi, U.P.India. pp. 30 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2015, Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii jako jeden z głównych Ośrodków Badawczych w Programie Unii Europejskiej Copernicus, Przegląd Geodezyjny 09/2015, DOI:10.15199/50.2015.9.1 ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., 2015, The study of multifrequency microwave satellite images for vegetation biomass and humidity of the area under Ramsar Convention, Proceedings of 2015 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 26-31 July 2015 Milan Italy, pp. 5198-5200. DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7327005. ARTYKUŁ
 • Schmullius Ch., Thiel Ch., Pathe C., Matejka E., Quegan Sh., Carreiras J., Wegmuller U., Santoro M., Balzter H., Tansey K., Rodriguez-Veiga P., Le Toan T., Mermoz S., Bouvet A., Dabrowska-Zielinska K., Hoscilo A., Ziolkowski D., Siegert F., Englhart S., 2015, GlobBiomass - Estimates of Biomass on a Global Scale, XIV World Forest Congress, Durban South Africa, 7-11 September 2015, pp. 1-10. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Meroni M., Atzberger C., Leo O., 2014, Monitoring agriculture and agri-environmental conditions with Earth Observation, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Preface on Special Issue. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Malinska M., Malek I., 2014, Modelling of carbon uptake for wetlands in relation to soil-vegetation parameters – examined by satellite data (Climate Change Studies), Proc. 34th EARSeL Symposium, Warsaw 16-20 June 2014.
 • Ofwono M., Dabrowska-Zielinska K., Kaduk J., Nicolás-Perea V., 2014, Improving the correlation between SMOS soil moisture product and field measurements, Proc. 34th EARSeL Symposium. Warsaw, 16-20 June 2014.
 • Kowalik W., Dabrowska-Zielinska K., Meroni M., Raczka T. U., De Wit A., 2014, Yield estimation using SPOT-VEGETATION products: A case study of wheat in European countries, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 32, pp. 228-239, doi:10.1016/j.jag.2014.03.011. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., Malek I., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Monitoring Wetlands Ecosystems Using ALOS PALSAR (L-Band, HV) Supplemented by Optical Data: A Case Study of Biebrza Wetlands in Northeast Poland. Remote Sens. Special Issue "Remote Sensing of Peatlands", 2014, Vol. 6(2), 1605-1633, doi:10.3390/rs6021605. ARTYKUŁ
 • Dabrowska-Zielinska K, Budzynska M., Ziolkowski D., Gatkowska M., Tomaszewska M., Turlej K., Malek I. 2013. Performance of microwave data for assessment of Biomass, Soil Moisture and Carbon Balance for Wetlands. ESA Living Planet Symposium, 9-13 September 2013, Edinburgh, UK.
 • Dabrowska – Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Bartold M., Gatkowska M., Malińska A., Turlej K.: 2013 International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS Melbourne 21-26 July . Study and implementation of microwave and optical data for assessment of carbon balances for wetlands under changes of biomass and humidity condition.
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Małek I., Tomaszewska M., Gatkowska M., Napiorkowska M., Ziolkowski D. 2013. Modeling of Vegetation parameters from microwave data. 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 10-14 June 2013, German Aerospace Center (DLR).
 • Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Bartold M., Gatkowska M., Tomaszewska M., Napiorkowska M.: The 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE35), in Beijing from April 22nd to 26th, 2013. Monitoring of phenology as the climate change indicator from satellite data – preparation for GMES Service in Poland.
 • Maslikowski L., Kulpa K., Krysik P., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2013, An L-band noise radar demonstrator for ground-based measurements of ground surface backscattering, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, Vol. 5, No. 3, pp. 401-407.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Kowalik W., Malek I., Gatkowska M., Bartold M., Turlej K., Biophysical Parameters Assessed from Mircrowave and Optical Data, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2012, vol. 58, No 2, pp. 99-104. ARTYKUŁ
   
 • Maslikowski L., Krysik P., Kulpa K., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2012, A radar demonstrator for ground-based L-band ground reflectivity measurements, Proceedings of the 9th European Radar Conference (EuRAD), Amsterdam (Netherlands) October 31st-November 2nd, pp. 119-122.
   
 • Dabrowska-Zielinska, K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Turlej K., ENVISAT.MERIS spectra bands and ENVISAT ASAR – discussion on applications of Sentinel 1 and 2 for agriculuture in Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 2012, pp. 1. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Turlej K., Bartold M., Gatkowska M., Study in Biebrza Wetlands using optical and microwave satellite data PECS Project: Study and implementation of remote sensing techniques for the assessment of carbon balances for different biomasses and soil moistures within various ecosystems, Abstract Volume, ESA DUE Permafrost Final Workshop, Potsdam (Germany) 15th-17th February, 2012. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Malinska A., Bartold M., Monitoring of agricultural drought In Poland using data derived from environmental satellite images, Geoinformation Issues, 2011, vol. 3, no 1 (3), p. 87. ARTYKUŁ
   
 • Budzyńska M., Dąbrowska-Zielińska K., Turlej K, Małek I., Bartold M., Monitoring przyrodniczy Bagien Biebrzańskich z zastosowaniem Teledetekcji, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, 2011, t. 11 z. 3 (35). ARTYKUŁ
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Budzynska M., Malinska A., Bartold M., 2011, The System for Early Natural Disasters Monitoring in Agriculture, Proceedings of 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10-15 April, Sydney Australia, www.isrse34.org.
   
 • Maslikowski L., Krysik P., Dabrowska-Zielinska K., Kowalik W., Bartold M., 2011, Preliminary results of ground reflectivity measurements using noise radar, Proceedings of SPIE, Vol. 8008, session 8.
   
 • Rychlik S., Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gatkowska M., Bartold M., 2011, Estimates of CO2 balance in wetlands area applying remote sensing modeling, Proceedings of CarboForest Conference, 21-23 September, Forest Research Institute, Sękocin Stary Poland. POSTER