CEUBIOM - metody teledetekcji do określania potencjału biomasy

CEUBIOM - Classification of European biomass potential for BIOENERGY using terrestrial and earth observations

Prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Czas trwania: 2008-2010

Głównym celem projektu było dostarczenie metodyki pozwalającej na pozyskanie informacji o potencjale biomasy, przy użyciu danych terenowych oraz danych teledetekcyjnych. Ponadto zaplanowano stworzenie e-technologii pozwalających na poszerzenie dostępu użytkowników do tych danych.

Udział w projekcie ze strony Instytutu Geodezji i Kartografii skupiał się głównie w obszarze zastosowania danych teledetekcyjnych do określania potencjału biomasy, poprzez analizę zdjęć satelitarnych i lotniczych. Zadaniem Instytutu było również użycie wyżej wymienionych materiałów do opracowania map pokrycia terenu, użytkowania terenu z różnymi poziomi szczegółowości oraz aktualizacji map pokrycia za pomocą danych dostarczanych przez satelity nowej generacji.

Partnerzy projektu