SERENE - teledetekcyjny system o plantacjach roślin energetycznych

SERENE “Bioenergy as the key to economic growth of the regions - EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation” projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA AO/1-7438/13/NL/SC.

Okres trwania projektu: 1.03.2014 – 30.04.2016

Wykonawcy projektu: 
RG Consulting Ryszard Gajewski (lider konsorcjum)
email: RG_Consulting@wp.pl telefon: +48 608 388 141
Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji:
prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska,
email: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl telefon: +48 22 3291974


Cele projektu:

Zadaniem Projektu SERENE było zbudowanie SYSTEMU pozyskiwania danych o plantacjach roślin energetycznych z wykorzystaniem danych satelitarnych, tj. o lokalizacji plantacji roślin energetycznych oraz szacowanie biomasy plantacji. W projekcie powstał SERWIS pilotażowy, prezentujący wyniki procesu klasyfikacji – wskazania lokalizacji plantacji roślin energetycznych w 11 województwach w Polsce oraz mapy wysokości roślin, biomasy, kondycji, wilgotności oraz zawartości wody w uprawach, dla ponad 30 wybranych plantacji w Polsce.

Potencjał utworzony w projekcie SERENE może zasilić system uwierzytelniania biomasy energetycznej w Polsce oraz znacznie usprawnić proces certyfikacji źródeł pochodzenia biomasy. Określona w ten sposób wiarygodność pochodzenia biomasy jest 100% i odbywa się za pomocą Technik Satelitarnych, bez  udziału człowieka. Serwis przyczyni się w bezpośredni sposób do rozwiązania problemów wiarygodności pochodzenia biomasy poprzez dostarczenie następujących produktów: ilości biomasy dostępnej w Polsce, z podziałem na regiony, ilości rosnącej biomasy (,,na pniu”), przewidywanego plonu biomasy, lokalizacji plantacji, określenia miejsc gdzie można zakładać nowe plantacje. Jednym z celów projektu jest umożliwienie energetycznego wykorzystania biomasy blisko plantacji co przyczyni się do redukcji kosztów transportu i emisji CO2, a jednocześnie pobudzi rozwój lokalnych rynków.

W projekcie SERENE zostały opracowane narzędzia, które umożliwią określanie potencjału biomasy w trakcie rozwoju roślin i prognozę plonów.


Partnerzy projektu:
• Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji
Polska Izba Biomasy: www.biomasa.org.pl
Grupa PTWP: www.biomasa.org.pl
Fundacja REO: www.fundacjareo.pl