Pracownicy

Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Kierownik Centrum Teledetekcji

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-74
E-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Martyna Gatkowska

Z-ca Kierownika Centrum

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-75
E-mail: martyna.gatkowska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr inż. Zbigniew Bochenek

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-77
E-mail:  zbigniew.bochenek@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr inż. Maria Budzyńska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: maria.budzynska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr inż. Agata Hościło

Kierownik Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-76
E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Jędrzej S. Bojanowski

Dr Jędrzej S. Bojanowski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-85
E-mail: jedrzej.bojanowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Jan Musiał

Dr Jan Musiał

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-84
E-mail: jan.musial@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Dr Dariusz Ziółkowski

Kierownik Laboratorium Badań Radarowych

Dane kontaktowe:
Tel.: +48 022 329-19-91
E-mail: dariusz.ziolkowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Wanda Kowalik

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: wanda.kowalik@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Maciej Bartold

Doktorant w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-78
E-mail: maciej.bartold@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Alicja Malińska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-77
E-mail: alicja.malinska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Iwona Małek

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: iwona.malek@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Monika Tomaszewska

Doktorantka w Centrum GSCE (Geospatial Sciences Center of Excellence),
South Dakota State University, USA.


Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-92
E-mail: monika.tomaszewska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Konrad Turlej

Doktorant w SILVIS Lab, Department of Forest and Wildlife Ecology,
University of Wisconsin-Madison, USA.

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-91
E-mail: konrad.turlej@igik.edu.pl

 

czytaj więcej >

Mgr Wojciech Kiryła

Foto niedostępne
Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-72
E-mail: wojciech.kiryla@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Aneta Lewandowska

Foto niedostępne

Dane kontaktowe:
Tel.: +48 022 329-19-72
E-mail: aneta.lewandowska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Karol Paradowski

Foto niedostępne

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-87
E-mail: karol.paradowski@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr inż. Magdalena Łągiewska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-87
E-mail: magdalena.lagiewska@igik.edu.pl

czytaj więcej >

mgr Anna Mirończuk

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-93
E-mail: anna.mironczuk@igik.edu.pl

czytaj więcej >

mgr Aleksandra Furmankiewicz-Szeląg

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-23
E-mail: aleksandra.furmankiewicz-szelag@igik.edu.pl

czytaj więcej >