Czym się zajmujemy

MONITORING ROLNICZY

ZMIANY KLIMATYCZNE

MOKRADŁA I ŁĄKI

Prognozowanie plonów, określanie warunków wzrostu roślin i wilgotności gleby w okresie wegetacji, redukcja plonów na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Monitoring oraz identyfikacja suszy rolniczej na terenie Polski.

Monitoring występowania negatywnych skutków zmian klimatu takich jak susze, powodzie i wszelkich efektów, które za sobą niosą. Analiza zmian zachmurzenia w Polsce. Analiza zmienności biomasy, wilgotności gleby, ewapotranspiracji i strumieni CO2.

Satelitarny monitoring ekosystemów bagiennych oraz łąkowych, w tym obszarów RAMSAR. Określanie zmian ich uwilgotnienia, modelowanie bilansu węgla i energii oraz opracowywanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych.

UŻYTKOWANIE TERENU
 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

KALIBRACJA
WALIDACJA

Metodyki kartowania zmian pokrycia terenu na podstawie zobrazowań satelitarnych. Tworzenie algorytmów klasyfikacji. Opracowanie map pokrycia terenu oraz zmian dla wybranych obszarów Polski i Europy.

Badania związane z zagrożeniami środowiska, w tym deformacjami podłoża gruntowego, pożarami, podtopieniami. Opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego.

Kalibracja pomiarów satelitarnych oraz walidacja produktów za pomocą danych pozyskiwanych na poligonach badawczych oraz na stacjach pomiarowych.


 KOMERCYJNE WDROŻENIA MONITORINGU ROLNICZEGO

Autonomiczne rozwiązania wprowadzające dynamiczną informację pozyskaną z najnowszych danych satelitarnych

ZAUTOMATYZOWANY
PROCES ZAMAWIANIA I  POBIERANIA RAPORTÓW:

  • termin ścięcia upraw
  • przezimowanie zbóż ozimych i detekcja zastoik wodnych
  • przymrozki wiosenne

MOBILNE ZBIERANIE DANYCH
O UPRAWACH I ŁĄKACH

  • najnowsze technologie w zakresie rozpoznania i oceny szkód rolniczych dla rynku ubezpieczeniowego

  • modelowanie redukcji plonów

  • ocena liczebności roślin przed i po zimowaniu


DORADZTWO I SZKOLENIA

Centrum Teledetekcji jako dział ekspercki przeprowadza i oferuje różne szkolenia z zakresu teledetekcji. Zobrazowania satelitarne i lotnicze niosą w sobie ogromny potencjał informacyjny, dając możliwość wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki.

Zachęcamy do kontaktu na teledetekcja@igik.edu.pl