Zagrożenia środowiska

Deformacje podłoża gruntowego

Ostler Fault scarp. Credits by Te Ara
Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metody satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów PSInSAR, niwelacji precyzyjnej oraz pomiarów z permanentnych stacji GPS. Badania są prowadzone na obszarze Warszawy i okolic. Badaniom podlegają zarówno wielkoobszarowe ruchy całej Niecki Warszawskiej, jak również lokalne deformacje spowodowane budową linii metra oraz innych elementów infrastruktury.
Czytaj więcej >

Wymarzanie upraw ozimych

Wymarzania upraw ozimych. IGiK
W Centrum Teledetekcji są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >