Badania terenowe

Od kilku lat Centrum Teledetekcji prowadzi badania terenowe w okresie wegetacyjnym. Mierzone są różne parametry glebowo-roślinne, w celu sprawdzenia oraz zbadania korelacji z danymi pozyskanymi z obrazów satelitarnych. Wyniki są wykorzystywane w wielu projektach naukowych oraz grantach.

Badania prowadzone są na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na terenach rolniczych Województwa Wielkopolskiego.Centrum Teledetekcji posiada wiele profesjonalnych sprzętów do prowadzenia tego typu badań. Mierzone są:
- wilgotność gleby (urządzenie: 5x TRIME-FM, IMKO, Germany)
- wskaźnik LAI-Leaf Area Index (2x LAI-2000 Plant Canopy Analyzer, LI-COR, USA)
- biomasa
- wielkość promieniowania słonecznego (AccuPAR LP-80,DECAGON DEVICES,INC., USA)
- temperatura radiacyjna roślin (2x handheld infrared thermometer, EVEREST INTERSCIENCE INC., USA)
- intensywność radiacji elektromagnetycznej (Radiometr, model 100Ax-M, 100BX-MTS, EXOTECH INC.)
- wielkość bilansu węgla mierzona metoda kloszową (natężenie dwutlenku węgla oraz temperatura powietrza pod kloszem mierzone są za pomocą sensora SenseAir®).

 

               

 

Wykonujemy również pomiary meteorologiczne.


W trzecim kwartale 2011 roku zakład Teledetekcji wszedł w posiadanie w pełni mobilnej stacji meteorologicznej firmy Campbell Scientific. Firma już przeszło 40 lat zajmuje się produkcją i udostępnianiem sprzętu do pomiarów meteorologicznych jednocześnie zachowując standardy jakości zgodne z normami ISO.

Stacja wyposażona jest w wysokiej klasy certyfikowany sensor do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza (link), a także wiatromierz rejestrujący kierunek i prędkości wiatru (link). Dodatkowy sensor umożliwia rejestrację promieniowania słonecznego (w zakresie 305 do 2800 nm) i promieniowania w dalekiej podczerwieni (w zakresie od 4500 do 50000 nm) - link. Dostępne firmowe oprogramowanie daje możliwość zbierania dowolnej ilości kombinacji parametrów rejestrowanych przez sensory z dowolną częstotliwością.

Specjalnie dobrany dla posiadanych sensorów niemal 2 metrowy maszt można ustawić w dowolnych warunkach terenowych oraz rejestrować parametry pogodowe w dowolnie trudnych warunkach meteorologicznych.