Bioenergia i bilans węgla

SERENE - teledetekcyjny system o plantacjach roślin energetycznych

Zadaniem projektu SERENE było zbudowanie SYSTEMU pozyskiwania danych o plantacjach roślin energetycznych z wykorzystaniem danych satelitarnych, tj. o lokalizacji plantacji roślin energetycznych oraz szacowanie biomasy plantacji. W projekcie powstał SERWIS pilotażowy, prezentujący wyniki procesu klasyfikacji – wskazania lokalizacji plantacji roślin energetycznych w 11 województwach w Polsce oraz mapy wysokości roślin, biomasy, kondycji, wilgotności oraz zawartości wody w uprawach, dla ponad 30 wybranych plantacji w Polsce.
Czytaj więcej >

Techniki teledetekcyjne w szacowaniu bilansu emisji dwutlenku węgla

Celem projektu ESA PECS CARBON jest określenie zmian przepływu strumienia węgla w zależności od sposobu użytkowania terenu, wielkości i zmienności biomasy, wilgotności gleby i zmieniających się warunków meteorologicznych. W szczególności przedmiotem badań był wpływ zmian pokrycia terenu na pochłanianie dwutlenku i jego emisję do atmosfery.
Czytaj więcej >

CEUBIOM - metody teledetekcji do określania potencjału biomasy

Słoneczniki
Udział w projekcie ze strony Instytutu Geodezji i Kartografii skupiał się głównie w obszarze zastosowania danych teledetekcyjnych do określania potencjału biomasy, poprzez analizę zdjęć satelitarnych i lotniczych. Zadaniem Instytutu było również użycie wyżej wymienionych materiałów do opracowania map pokrycia terenu, użytkowania terenu z różnymi poziomi szczegółowości oraz aktualizacji map pokrycia za pomocą danych dostarczanych przez satelity nowej generacji.
Czytaj więcej >

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy

Celem projektu jest zbadanie możliwości upraw roślin szybkorosnących do wykorzystania energetycznego w różnych rejonach kraju. Nowatorską metodą jest monitorowanie roślin energetycznych metodami teledetekcyjnymi. Projekt we współpracy z Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER).
Czytaj więcej >