Zmiany klimatyczne

Modelowanie bilansu węgla na obszarach bagiennych Sentinel-1/2/3

Modelowanie bilansu węgla metodą komorową. Foto: IGiK
Celem projektu jest opracowanie metody określającej zmiany przepływu strumieni węgla w zależności od wielkości biomasy, wilgotności gleby i warunków meteorologicznych, a następnie z zastosowaniem nowoczesnych misji satelitarnych Sentinel-1/2/3 przedstawienie przestrzennego rozkładu bilansu węgla dla ekosystemu bagiennego. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 12. Nr umowy: 2016/23/B/ST10/03155.
Czytaj więcej >

Variability and change of cloudiness diurnal cycle over the past 30 years

Time series of ESA-Cloud-CCI cloud fraction global monthly  anomalies. Colours represent consecutive NOAA missions: 9, 11, 12, 14,  16, 18 and 19. Positive trends of e.g. NOAA-9 and NOAA-11 most possibly  related to orbital drift issue. Credits: J.Bojanowski
The primary goals of the Project are to: 1) develop and validate a method for statistical reconstruction of cloud cover diurnal cycle, 2) create a 30-year global cloud fraction climatology (1°×1°) suitable for trend analysis by correcting the satellite orbital drift issue, 3) quantify global changes in cloud cover distribution and in diurnal cycle of cloud formation over the last 30 years. The project is funded by the National Science Centre, Poland (NCN) via POLONEZ grant no 2015/19/P/ST10/03990.

Czytaj więcej >

Analiza zmian zachmurzenia w Polsce

Net Cloud Radiative mForcing (w/m2). Credits: NASA, CERES Team
Głównym celem projektu jest analiza czaso-przestrzennych zmian w rozkładzie i właściwościach fizycznych zachmurzenia w Polsce w ciągu ostatnich 25-ciu lat. Celem drugoplanowym jest ilościowe oszacowanie wpływu tych zmian na zasoby energii słonecznej. Badania będą przeprowadzone na podstawie homogenicznych serii danych satelitarnych pochodzących z sensora Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) o rozdzielczości przestrzennej 1 km2.
Czytaj więcej >

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza FINEGRASS

Projekt FINEGRASS
The Project “Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza WICLAP

The Project “Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Susze

W tworzonym systemie wykrywania susz, głównym źródłem informacji są dane teledetekcyjne, uzupełniane okresowo wynikami obserwacji meteorologicznych. Prowadzona jest analiza stanu roślin w ciągu całego okresu wegetacji, oraz ciągłe porównywanie aktualnego stanu roślin z sytuacją w minionych latach.

Przetwarzane informacje dla całego kraju pochodzą z danych z satelity NOAA/AVHRR odbieranych w IGiK, jak również z danych uzyskanych z NOAA/NESDIS z obliczonymi wskaźnikami TCI i VCI. Informacje te są również porównywane z danymi z IMGW oraz GUS.
Czytaj więcej >

Bilans węgla

Celem projektu ESA PECS CARBON jest określenie zmian przepływu strumienia węgla w zależności od sposobu użytkowania terenu, wielkości i zmienności biomasy, wilgotności gleby i zmieniających się warunków meteorologicznych. W szczególności przedmiotem badań był wpływ zmian pokrycia terenu na pochłanianie dwutlenku i jego emisję do atmosfery.
Czytaj więcej >

Wilgotność gleb

„Application of SMOS data for Biebrza Wetlands and for Wielkopolska agricultural region in Poland”

The objective of the project is the assessment of carbon balance for different biomasses and soil moisture conditions. Study are conducted at the two different test sites: in the Biebrza Wetland and in the Wielkopolska agricultural region.
Czytaj więcej >