NOAA.AVHRR

W Centrum Teledetekcji IGiK znajduje się baza zdjęć satelitarnych pochodzących z satelitów serii NOAA. Zdjęcia satelitarne NOAA/AVHRR są rejestrowane w Instytucie Geodezji i Kartografii od 1996 roku za pomocą stacji odbiorczej Quorum zainstalowanej w IGiK w ramach wspólnego projektu z Kanadyjskim Centrum Teledetekcji (CCRS). Zdjęcia te są podstawą systemu oceny stanu roślin uprawnych w Polsce na podstawie analizy wskaźników roślinności wyznaczanych za pomocą danych satelitarnych NOAA/AVHRR. System ten funkcjonuje od 1997 roku dostarczając produktów w postaci map porównawczych rozkładu wskaźnika roślinności, w porównaniu z rokiem średnim oraz rokiem poprzednim. Mapy są dostarczane w cyklu dekadowym, w postaci rastrowej (o rozdzielczości terenowej 1000 m) oraz w postaci uśrednionej w granicach województw do Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po prawej: schemat monitorowania kondycji roślin z wykorzystaniem danych NOAA/AVHRR

Poniżej są przedstawione przykładowe produkty dla 11-stej dekady 2012 roku będące wynikiem funkcjonowania systemu oceny stanu roślin uprawnych.


Mapy wskaźników NDVI, VCI,
Ts i TCI w 11-stej dekadzie 2012

Zastosowanie:


Dane satelitarne z NOAA wykorzystywane są również do badań w większej skali np. dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Po lewej: Temperatura powierzchni dla BNP na podstawie zobrazowań NOAA/AVHRR.

Po prawej: Rozkład maksymalnej temperatury powierzchni zaobserwowanej od kwietnia do sierpnia w latach 1997-2011.
  ts

W dniach 19-23 marca 2012 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji wykonano prace związane z instalacją i uruchomieniem nowego systemu odbioru i przetwarzania satelitarnych obrazów meteorologicznych. System został zakupiony w ramach projektu OGNIWO w angielskiej firmie DARTCOM specjalizującej się w konstruowaniu, produkcji i dostarczaniu naziemnych stacji odbioru danych z satelitów meteorologicznych.

Konfiguracja systemu składa się z anteny parabolicznej o średnicy 1.2 m, odbiornika sygnałów rejestrowanych przez antenę oraz komputerów służących do zapisu i przetwarzania danych satelitarnych. System umożliwia rejestrację danych w formatach HRPT, CHRPT, SeaWiFS, AHRPT i LRD z satelitów serii NOAA, SeaStar, Metop i NPOESS. Jego uruchomienie umożliwi dalszy rozwój systemu pozyskiwania i przetwarzania satelitarnych danych meteorologicznych, funkcjonujący w IGiK od 1996 roku.