Teledetekcja

O Centrum Teledetekcji

Centrum Teledetekcji ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zakład został założony w 1976r. jako Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) realizujący unikatowe prace z użyciem nowoczesnych technik teledetekcji. Obecnie w Centrum Teledetekcji realizowane są różnorodne tematy badawcze przy wykorzystaniu danych optycznych, radarowych i termalnych.
Czytaj więcej >

Projekty aktualne / zakończone

Informacje o aktualnych i niedawno zakończonych projektach międzynarodowych i krajowych prowadzonych w Centrum Teledetekcji: ESA IRRSAT, ESA Service4Drought, ESA SAT4EST, ESA LPVP, ESA POLWET, ESA SERENE, ESA ASAP, Polsko-Norweskie WICLAP i FINEGRASS, programy BIOSTRATEG RemBioFor, GyroScan oraz o pomiarach naziemnych do kalibracji i walidacji danych satelitarnych, prowadzonych na obszarach podmokłych w dolinie Biebrzy ESA Sentinel-1 Supersite i polach uprawnych w Wielkopolsce JECAM POLAND.
Czytaj więcej >