Teledetekcja

Centrum Teledetekcji ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Centrum Teledetekcji zostało założone w 1976 r. jako Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) realizujący unikatowe prace z użyciem nowoczesnych technik teledetekcji. Obecnie w Centrum Teledetekcji realizowane są różnorodne tematy badawcze przy wykorzystaniu danych z zakresu optycznego (widzialne, termalne) i danych radarowych, wykorzystujemy najnowsze zobrazowania satelitarne z Programu COPERNICUS. Dotyczą one:

 • ROLNICTWA: prognozowanie plonów, wykrywanie i monitorowanie susz, rozpoznawanie upraw, szacowanie kondycji upraw;
 • OBSZARÓW BAGIENNYCH (NATURA2000): bilans energetyczny i wodny, obieg węgla pomiędzy powierzchnią a atmosferą, szacowanie biomasy, badanie zmian uwilgotnienia gleby, klasyfikacja typów pokrycia terenu oraz zmian czasowych;
 • BIOENERGII: wykrywanie i monitorowanie plantacji roślin energetycznych;
 • NATURALNYCH ZAGROŻEŃ: susze, powodzie, pożary, osuwiska;
 • ZMIAN POKRYCIA TERENU na obszarach Natura 2000, obszarach rolniczych, obszarach traw i obszarach zurbanizowanych

Centrum Teledetekcji
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Tel: +48 022 329-19-74
E-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Z-ca kierownika: mgr Karol Paradowski
Tel: +48 022 329-19-85
E-mail: karol.paradowski@igik.edu.pl


MONITORING ROLNICZY

ZMIANY KLIMATYCZNE

MOKRADŁA I ŁĄKI

Prognozowanie plonów, określanie warunków wzrostu roślin i wilgotności gleby w okresie wegetacji, redukcja plonów na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Monitoring oraz identyfikacja suszy rolniczej na terenie Polski.

Monitoring występowania negatywnych skutków zmian klimatu takich jak susze, powodzie i wszelkich efektów, które za sobą niosą. Analiza zmian zachmurzenia w Polsce. Analiza zmienności biomasy, wilgotności gleby, ewapotranspiracji i strumieni CO2.

Satelitarny monitoring ekosystemów bagiennych oraz łąkowych, w tym obszarów RAMSAR. Określanie zmian ich uwilgotnienia, modelowanie bilansu węgla i energii oraz opracowywanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych.

UŻYTKOWANIE TERENU
 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

KALIBRACJA
WALIDACJA

Metodyki kartowania zmian pokrycia terenu na podstawie zobrazowań satelitarnych. Tworzenie algorytmów klasyfikacji. Opracowanie map pokrycia terenu oraz zmian dla wybranych obszarów Polski i Europy.

Badania związane z zagrożeniami środowiska, w tym deformacjami podłoża gruntowego, pożarami, podtopieniami. Opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego.

Kalibracja pomiarów satelitarnych oraz walidacja produktów za pomocą danych pozyskiwanych na poligonach badawczych oraz na stacjach pomiarowych.


 KOMERCYJNE WDROŻENIA MONITORINGU ROLNICZEGO

Autonomiczne rozwiązania wprowadzające dynamiczną informację pozyskaną z najnowszych danych satelitarnych

ZAUTOMATYZOWANY
PROCES ZAMAWIANIA I  POBIERANIA RAPORTÓW:

 • termin ścięcia upraw
 • przezimowanie zbóż ozimych i detekcja zastoik wodnych
 • przymrozki wiosenne

MOBILNE ZBIERANIE DANYCH
O UPRAWACH I ŁĄKACH

 • najnowsze technologie w zakresie rozpoznania i oceny szkód rolniczych dla rynku ubezpieczeniowego

 • modelowanie redukcji plonów

 • ocena liczebności roślin przed i po zimowaniu


DORADZTWO I SZKOLENIA

Centrum Teledetekcji jako dział ekspercki przeprowadza i oferuje różne szkolenia z zakresu teledetekcji. Zobrazowania satelitarne i lotnicze niosą w sobie ogromny potencjał informacyjny, dając możliwość wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki.

Zachęcamy do kontaktu na teledetekcja@igik.edu.pl