Zagrożenia środowiska

Geo4IRBM - monitoring deformacji terenu

GEO4IRBM Semarang. Opracowanie: IGiK
Celem projektu było szybkie opracowanie i dostarczenie określonych produktów i usług informacyjnych, które będą dalej wykorzystywane na potrzeby wsparcia zarządzania wybranymi zlewniami. Obszar badań w projekcie został wstępnie zdefiniowany jako zlewnie wybranych rzek w zachodniej części wyspy Jawa w Indonezji. W ramach projektu Geo4IRBM Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za opracowanie serwisu monitoringu deformacji.
Czytaj więcej >

DefSAR - deformacje podłoża gruntowego

Mapa deformacji podłoża gruntowego w Warszawie . Opracowanie: IGiK
Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metody satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów PSInSAR, niwelacji precyzyjnej oraz pomiarów z permanentnych stacji GPS. Badania są prowadzone na obszarze Warszawy i okolic. Badaniom podlegają zarówno wielkoobszarowe ruchy całej Niecki Warszawskiej, jak również lokalne deformacje spowodowane budową linii metra oraz innych elementów infrastruktury.
Czytaj więcej >

Wymarzanie upraw ozimych

Wymarzania upraw ozimych. IGiK
W Centrum Teledetekcji są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >