Lokalne podtopienia pod okiem satelitów

W Zakładzie Teledetekcji znajduje się stacja odbiorcza Dartcom, dzięki której na bieżąco są rejestrowane zdjęcia satelitarne NOAA.AVHRR. Z kolei dane Terra.MODIS są pobierane z serwera ReverbECHO w czasie 1-2 dni po przelocie satelity nad Polską.

Zdjęcie Terra.MODIS zostało zarejestrowane 16. kwietnia (1), natomiast NOAA.AVHRR 18. kwietnia 2013 roku (2). Dla porównania z normalnym poziomem wód· zestawiono zdjęcie NOAA.AVHRR z 12. kwietnia 2012 roku (3). Na obrazach (1) i (2) strzałkami oznaczono lokalizacje obszarów podtopień.


          (1)                                                                     (2)                                                                      (3)
podtopienia_modispodtopieniapodtopienia_120410

(1) Kompozycja barwna RGB (6-2-1) Terra.MODISMOD09GA. Rozdzielczość przestrzenna 500m, data rejestracji: 16. kwietnia 2013
(2) Kompozycja barwna RGB (3-2-1) NOAA.AVHRR. Rozdzielczość przestrzenna 1000m, data rejestracji: 18. kwietnia 2013
(3) Kompozycja barwna RGB (3-2-1) NOAA.AVHRR. Rozdzielczość przestrzenna 1000m, data rejestracji: 12. kwietnia 2012

W dniach 18.-21. kwietnia przeprowadzano pierwsze pomiary terenowe w Dolinie Biebrzy. Zdjęcia z poniżej przedstawiają sytuację podtopień w okolicach Dolistowa, Goniądza i Wizny.

dsc01640dsc01643dsc01687dsc01696