Terra.MODIS

W bazie danych Centrum Teledetekcji IGiK znajdują się obrazy opracowane na podstawie zdjęć satelitarnych Terra.MODIS. Są to kompozycje oktadowe wskaźników roślinnych NDVI, VCI oraz wskaźnika temperatury TCI dla Polski. Baza obejmuje zdjęcia od 2000 roku. Ta baza jest aktualizowana na bieżąco.

Poniżej znajdują się przykładowe opracowania na podstawie zdjęć Terra.MODIS. Więcej przykładów znajduje się w dalszej części strony.

Porównanie VCI między rokiem 2009 i 2010

Porównanie TCI między rokiem 2009 i 2010


Sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) jest zainstalowany na pokładach dwóch satelit środowiskowych Terra i Aqua. Oba satelity działają w ramach programu NASA System Obserwacji Ziemi (EOS). Jego celem jest monitorowanie globalnych procesów środowiska zachodzących na lądzie i oceanach oraz tworzenie na podstawie codziennych obserwacji ziemskich modeli i prognoz zjawisk przyrodniczych.

LP DAAC (Land Processes Distributed Active Archive Center) jest to centrum dystrybuujące dane zarejestrowane z satelit Terra i Aqua. Oferuje ono szeroką gamę produktów (MODIS), które są już po przetworzeniu radiometrycznym, geometrycznym i atmosferycznym. Dane MODIS są udostępnione bezpłatnie.

Pełna lista produktów MODIS jest wyświetlona w internecie pod adresem:
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table


Obszar Polski po mozaikowaniu 4 scen
MOD09Q1 (kanał 1)
Data rejestracji: 233 dzień 2009 r.

Dane MODIS są pobierane z serwera NASA – Reverb ECHO. Polska znajduje się w obrębie czterech stref 10°x10° dług./szer. geograficznej. Pobrane z serwera dane poddaje się w instytucie wstępnym przetwarzaniom, mającym na celu przygotowanie ich do dalszych analiz. Mozaikuje się wszystkie cztery sceny w jedną i gotowy pojedynczy obraz przycina się do obszaru Polski. Następnie wykorzystuje się dane z kanału informacyjnego tzw. Quality Control. W nim są zakodowane piksele informujące o maskowanych chmurach, śniegach.

W Instytucie do monitorowania susz i prognozowania plonów wykorzystuje się produkty pochodzące z satelity Terra. Są to MOD09Q1 oraz MOD11A2. Pierwszy z nich zawiera dane o odbiciu w kanale czerwonym i podczerwonym. Drugi przedstawia informacje o temperaturze dziennej, nocnej i emisyjności. Produkt MOD09Q1 stanowią kompozycje 8-dniowe, składane na podstawie rejestracji w tym okresie ośmiodniowym. Kompozycje cechują się 250-metrową rozdzielczością przestrzenną piksela. Produkt MOD11A2 stanowią również kompozycje 8-dniowe, ale już z rozdzielczością przestrzenną 1000 metrów. Kompozycje te zawierają informacje o temperaturze powierzchni dziennej i nocnej oraz o emisyjności.
       Na podstawie produktu MOD09Q1 obliczane są wskaźniki roślinności NDVI i VCI. Z MOD11A2 odczytuje się temperaturę powierzchni rejestrowaną w ciągu dnia i na jej podstawie oblicza się wskaźnik temperatury TCI. Do obliczeń średnich wojewódzkich wartości ww. trzech wskaźników wykorzystuje się maskę rolniczą, wykonaną na podstawie CORINE LAND COVER 2006.

Na podstawie produktu MOD09Q1 obliczane są wskaźniki roślinności NDVI i VCI. Z MOD11A2 odczytuje się temperaturę powierzchni rejestrowaną w ciągu dnia i na jej podstawie oblicza się wskaźnik temperatury TCI. Do obliczeń średnich wojewódzkich wartości ww. trzech wskaźników wykorzystuje się maskę rolniczą, wykonaną na podstawie CORINE LAND COVER 2006.


Poniżej są przedstawione rezultaty dla roku 2011. Opracowanie: Zakład Teledetekcji IGiK

Kompozycje 8-dniowe NDVI dla obszaru Polski

Średnie wojewódzkie wartości NDVI

Kompozycje 8-dniowe VCI dla obszaru Polski

Średnie wojewódzkie wartości VCI

Kompozycje 8-dniowe TCI dla obszaru Polski

Średnie wojewódzkie wartości TCI