Zasięg powodzi na podstawie satelitarnych zobrazowań radarowych

Prace związane z klasyfikacją powodzi wykonano w ramach projektu ESA C1P.7847 Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland. Celem projektu było oszacowanie powierzchni zalanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. W projekcie wykorzystano zdjęcia mikrofalowe zarejestrowane dla wybranych obszarów przez różne satelity. Należały do nich zdjęcia satelitarne ALOS.PALSAR, ENVISAT.ASAR i ERS-2.SAR. Zdjęcia te użyto do wykonania map zasięgu powodzi. Zdjęcia wykonane w optycznym zakresie promieniowania elektromagnetycznego takie jak ENVISAT.MERIS i ALOS.AVNIR-2/PRISM przed i po wystąpieniu powodzi wykorzystano do wyznaczenia powierzchni obszaru zalanego w poszczególnych klasach użytkowania ziemi. W tym celu wykorzystano również mapy topograficzne i GIS. Obszary zalane w wyniku powodzi były również monitorowane po jej ustąpieniu. Tematyka projektu mieściła się w ramach zainteresowań Polskiego Rządu.


Publikacje:

Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Budzynska M., Malinska A., Bartold M., 2011, The System for Early Natural Disasters Monitoring in Agriculture, Proceedings of 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10-15 April, Sydney Australia, www.isrse34.org. ARTYKUŁ

Turlej K., Bartold M., Lewiński S., 2010, Analysis of extent and effects caused by the flood wave in May and June 2010 in the Vistula and Odra River Valleys, Geoinformation Issues, Vol. 2, No. 1(2), pp. 49-57. doi:10.34867/gi.2010.5 ARTYKUŁ