Kalibracja i walidacja danych satelitarnych

Pomiary fluorescencji chlorofilu w roślinności torfowisk Doliny Biebrzy

Dolina Biebrzy. Źródło: PeakD
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie serii pomiarów terenowych fluorescencji chlorofilu na obszarze torfowisk Doliny Biebrzy. Ponadto w ramach projektu zostanie przygotowana kompleksowa baza danych zawierająca uporządkowane i skatalogowane wyniki poszczególnych parametrów fluorescencji chlorofilu. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.
Czytaj więcej >

JECAM Wielkopolska - międzynarodowy obszar do monitorowania stanu upraw i prognoz plonów

JECAM Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring. Foto: www.jecam.org
In 2017 Remote Sensing Centre joined the JECAM initiative - Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring. The overrarching goal of JECAM is to reach a convergence of approaches, develop monitoring and reporting protocols and best practices for a variety of global agricultural systems. Study site is located in Western Poland, Greater Poland Voivodeship (NUTS 2 PL41), approx. 50 km to Poznan. The site is 25 km x 25 km with the area of focused study and research at 10 x 10 km.
Czytaj więcej >

Walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych Sentinel-1

Rozlewiska Biebrzy. Foto: Adobe Stock
Celem projektu było opracowanie i walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych radowych pozyskanych przez satelitę Sentinel-1.
Czytaj więcej >

Walidacja satelitarnych produktów biofizycznych pozyskanych z danych Proba-V i Sentinel-2/3

Stacja EC firmy LI-COR. Foto: LI-COR Biosciences
LPVP project, funded by European Space Agency, aims to support Proba-V, Sentinel-2 and Sentinel-3 Cal/Val activities and support activity of ESA’s Sensor Performances, Products and Algorithm (SPPA) section, which is responsible for mission end-to-end performances assessment, algorithm evolution and Cal-Val activities.

Field campaigns measurements are being taken at wetland and agricultural areas in Poland and used for validation of derived EO remote sensing data.

Czytaj więcej >

Walidacja produktów wilgotności gleby pozyskanych z danych radarowych Sentinel-1

Biebrzański Park Narodowy. Foto: Shutterstock
In the scope of proposed project two S-1 SM validation sites covering grassland and marshland are located in the Biebrza Wetlands (Poland). Environmental conditions between both sites vary in respect to a SM level, vegetations density and type of grass cover. This diversity will allow to evaluate the S-1 SM products across a wide range of conditions and to conduct extensive research concerning water, carbon and energy cycles within a unique wetland ecosystem.
Czytaj więcej >

BioPar - walidacja globalnych satelitarnych produktów biofizycznych

System PASTiS57° na polu pszenicy. Foto: IGiK
Celem modułu BioPar CMS jest operacyjne tworzenie produktów dotyczących parametrów biogeofizycznych, charakteryzujących stan roślinności w skali globalnej, bilans promieniowania oraz cykl wodny.

Instytut Geodezji i Kartografii w ramach modułu wykonał prace związane z walidacją produktów BioPar za pomocą danych pozyskiwanych na poligonie badawczym w Wielkopolsce.

Czytaj więcej >