Walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych Sentinel-1

ESA SEOM Exploit-S-1 - Exploitation of Sentinel-1 for Surface Soil Moisture Retrieval at High Resolution

Finansowanie: Europejska Agencja Kosmiczna
Okres trwania projektu: 2016 – 2020

Kierownik projektu: CNR-IREA (Włochy)
Francesco Mattia, e-mail:francesco.mattia@cnr.it

Partnerzy:
Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy)
Gamma Remote Sensing Research and Consulting AG (Szwajcaria)
Instytut Geodezji i Kartografii:
Prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl
Dr Jan Musiał, em-mail:jan.musial@igik.edu.pl


Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie i walidacja algorytmów do wyznaczania wilgotności gleby z danych radowych pozyskanych przez satelitę Sentinel-1.

Oficjalna strona projektu: https://exploit-s-1.ba.issia.cnr.it/
Strona projektu w ESA SEOM: http://seom.esa.int/page_project034.php