Rolnictwo / Susze rolnicze

Prognozowanie plonów

W oparciu o wskaźniki roślinne uzyskane z sensorów NOAA/AVHRR, SPOT-VEGETATION oraz TERRA/MODIS wykonujemy prognozę plonów dla roslin uprawnych.
Czytaj więcej >

Prognozowanie plonów w Europie

Prognozowanie plonów w Europie. Foto: iStock
Within CROP CIS, Geoland2 Global Crop Monitoring module Institute of Geodesy and Cartography has been conducted works related to inter-comparison of various methods for estimating crop acreages and yields in global / regional scale, which are based on multi-temporal remote sensing derived information.

Czytaj więcej >

Monitorowanie suszy rolniczej

Metody teledetekcyjne dostarczają informacji pozwalających na określenie niekorzystnych warunków wzrostu roślin wywołanych suszą.
Czytaj więcej >

Rozpoznawanie upraw

Wykorzystanie zobrazowań optycznych i mikrofalowych daje możliwość obserwacji obszarów rolniczych i prowadzenia analizy warunków rozróżnialności poszczególnych upraw.
Czytaj więcej >

Wymarzanie upraw ozimych

W Zakładzie Teledetekcji OPOLiS są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >

ALOS-2 PALSAR-2 do oszacowania biomasy i wilgotności gleby

Rolnictwo w Polsce. Źródło: Fotolia
The objectives of the proposal is to develop the method to deliver innovative information on wetlands, forest and crops and their biomass and moisture conditions with high spatial and temporal resolution of ALOS-2 and Sentinel-1 microwave data with different polarization and incidence angle. The optical data from Sentinel-2 will be added and the synergy of information will be designed in order to depict the soil - vegetation features. The vegetation biomass, density, height, soil moisture, vegetation moisture, LAI, APAR, chlorophyll will be measured at the ground during the satellite overpass.

Czytaj więcej >

Określanie wilgotności gleb

Prowadzimy badania dotyczące określania wilgotności gleb na podstawie mikrofalowych i optycznych obrazów satelitarnych.
Czytaj więcej >

Obserwacje pokrywy śniegowej

Analiza zalegania pokrywy śniegowej w skali kraju i regionów stanowi ważny element dla oceny warunków rozwoju roślin uprawnych. Zasięg i czas zalegania śniegu na obszarach rolniczych determinuje warunki przezimowania zbóż ozimych, jak również wyznacza zasoby wodne na początku okresu wegetacji roślin, wpływając na przyśpieszenie lub opóźnienie procesu ich rozwoju.
Czytaj więcej >

Zanieczyszczenie rolnicze wód

W ramach projektu PECS określamy wpływ działań rolniczych na stan i jakość wód.
Czytaj więcej >