Rolnictwo / Susze rolnicze

Monitorowanie wzrostu roślin uprawnych i prognozowanie plonów w Polsce

W oparciu o wskaźniki roślinne uzyskane z sensorów NOAA/AVHRR, SPOT-VEGETATION,TERRA/MODIS, Sentinel 2 i Sentinel 1 wykonujemy prognozę plonów dla roslin uprawnych.
Czytaj więcej >

Prognozowanie plonów w Europie

Prognozowanie plonów w Europie. Foto: iStock
Within CROP CIS, Geoland2 Global Crop Monitoring module Institute of Geodesy and Cartography has been conducted works related to inter-comparison of various methods for estimating crop acreages and yields in global / regional scale, which are based on multi-temporal remote sensing derived information.

Czytaj więcej >

Monitorowanie suszy rolniczej

Metody teledetekcyjne dostarczają informacji pozwalających na określenie niekorzystnych warunków wzrostu roślin wywołanych suszą.
Czytaj więcej >

Rozpoznawanie upraw

Wykorzystanie zobrazowań optycznych i mikrofalowych daje możliwość obserwacji obszarów rolniczych i prowadzenia analizy warunków rozróżnialności poszczególnych upraw.
Czytaj więcej >

ESA EOStat Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture

Jęczmień. Foto: iStock
Celem projektu jest opracowanie metod wspomagania zbierania informacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: IGiK (wspomaganie monitorowania wzrostu roślin, prognozowania plonów, detekcji sytuacji kryzysowych, klasyfikacja upraw) oraz CBK PAN (klasyfikacja upraw).
Czytaj więcej >

ESA IRRSAT - Irrigation factor for potato growth

Uprawa ziemniaków. Foto: eurostiri.eu
The goal of the project is to create pre-demonstration System for Irrigation of crop (potato) fields based on Earth Observation (EO) and in-situ data. The detailed objectives are: 1) to develop and calibrate a model of soil moisture assessment based on S1 and S2 data using in situ results; 2) to validate the SM model using an independent set of measurements, and assess its accuracy, applicability and limitations; 3) to develop the model of irrigation factor value calculation throughout the growth period; 4) to establish a soil moisture and irrigation factor as pre-demonstrator product and present it for validation and provide dissemination between users from agriculture market.

Czytaj więcej >

ESA Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data

Susza rolnicza. Foto: iStock
The goal of the project is to create multi-level information System for Drought Monitoring based on Earth Observation (EO) and in-situ data, delivering its services in an operational way for water demanding industry, such as: energy sector, agriculture, environment as surface waters, forest.
Czytaj więcej >

Wymarzanie upraw ozimych

W Zakładzie Teledetekcji OPOLiS są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >

ALOS-2 PALSAR-2 do oszacowania biomasy i wilgotności gleby

Rolnictwo w Polsce. Źródło: Fotolia
The objectives of the proposal is to develop the method to deliver innovative information on wetlands, forest and crops and their biomass and moisture conditions with high spatial and temporal resolution of ALOS-2 and Sentinel-1 microwave data with different polarization and incidence angle. The optical data from Sentinel-2 will be added and the synergy of information will be designed in order to depict the soil - vegetation features. The vegetation biomass, density, height, soil moisture, vegetation moisture, LAI, APAR, chlorophyll will be measured at the ground during the satellite overpass.

Czytaj więcej >

Określanie wilgotności gleb

Prowadzimy badania dotyczące określania wilgotności gleb na podstawie mikrofalowych i optycznych obrazów satelitarnych.
Czytaj więcej >

Obserwacje pokrywy śniegowej

Analiza zalegania pokrywy śniegowej w skali kraju i regionów stanowi ważny element dla oceny warunków rozwoju roślin uprawnych. Zasięg i czas zalegania śniegu na obszarach rolniczych determinuje warunki przezimowania zbóż ozimych, jak również wyznacza zasoby wodne na początku okresu wegetacji roślin, wpływając na przyśpieszenie lub opóźnienie procesu ich rozwoju.
Czytaj więcej >

Zanieczyszczenie rolnicze wód

W ramach projektu PECS określamy wpływ działań rolniczych na stan i jakość wód.
Czytaj więcej >