FPCUP - sukces polskiej przedsiębiorczości

FPCUP - Sukces polskiej przedsiębiorczości

Program: Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake
Finansowanie: Komisja Europejska
Okres trwania projektu: 2019 – 2020
Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Celem naukowym zadania jest opracowanie a następnie wykonanie szczegółowej koncepcji i analizy korzyści komparatywnych, w wyniku zastosowania obrazów satelitarnych oraz dokonanie oceny możliwości zastosowania danych satelitarnych do poprawy produktywności  poszczególnych instytucji oraz dokładności i jakości działań.

Analiza jest przeprowadzona metodą oceny efektywności wykorzystania danych satelitarnych z programu Copernicus i będzie zawierać analizę jakościową i ilościową korzyści, w tym kosztów. Ocena pozwoli na określenie stopnia efektywności po wprowadzeniu zadań wykorzystujących dane satelitarne.

Główne działania skupiają się na:

  • Analiza danych satelitarnych Programu Copernicus i jego produktów oraz  przygotowanie w taki sposób, aby mogły być zastosowane przez różnych użytkowników w zwiększeniu ich wydajności i ułatwieniu rozwiązania zaistniałych w ich działalności problemów;
  • Koncepcja przetwarzania danych, koszty związane z obróbką tych danych i opracowanie korzyści z zastosowania opracowanych rozwiązań jak również analiza procedur które są wymagane do osiągnięcia rozwiązania dla wskazanego problemu;
  • Implementacja tych rozwiązań przez Instytut Geodezji i Kartografii w Polsce i opracowanie wyników korzyści komparatywnych dla Agencji Przedsiębiorczości.

Celem naszych działań objęliśmy;

  • Agencje Ubezpieczeniowe;
  • Sektor Energetyczny,
  • potencjalnych inwestorów w produkty energii odnawialnej,
  • planowanie przestrzenne,
  • przedsiębiorstwa transportowe.

Więcej informacji o projekcie FPCUP - Sukces polskiej przedsiębiorczości znajdziemy na stronie https://fpcup.pl/