Satelitarny monitoring szkód w uprawach rolnych

W Zakładzie Teledetekcji OPOLiS są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, Terra oraz WorldView-2.

Dane Terra.MODIS są wykorzystywane do obserwacji pokrywy śnieżnej i temperatury powierzchni. Dane, rejestrowane z rozdzielczością terenową 250 m, stanowią materiał do rozpoznania obszarów upraw ozimych zagrożonych wymarzaniem.
 

snow_coverage_ts_modiswojewo_kuj_pomorskie_modis_2009_2012

 


Na podstawie zdjęć z satelity NOAA wykonano mapy przezimowania zbóż.

Po lewej: porównanie wartości wskaźnika zieleni w 2012 r. a średnimi wartościami wskaźnika z lat 1997-2011. Opracowania odzwierciedlają straty w powierzchni zbóż ozimych.

Według oceny rzeczoznawców terenowych GUS, największe straty powierzchni upraw ozimych odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim.
Tabela: Straty w powierzchni zasiewów upraw ozimych według województw.
Żródło: GUS


Opracowano również prognozę redukcji plonów rzepaku dla województw Polski. Przykład obok przedstawia prognozę redukcji plonów rzepaku dla województwa wielkopolskiego. Analiza została wykonana na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR .

 

 

 

 

 


Dodatkowo wykorzystano scenę z wysokorozdzielczego satelity środowiskowego WorldView-2. Satelita ten wykonuje zdjęcia panchromatyczne o rozdzielczości przestrzennej 0.46 m oraz zdjęcia wielospektralne o rozdzielczości przestrzennej 1.84 m w ośmiu zakresach spektralnych.

Kompozycja w barwach             Obraz wskaźnika zieleni                Powiększenie obrazu NDVI
przybliżonych do naturalnych     NDVI z granicami działek              do rozpoznania wymarzań.
wv2_naturalne-fullwv2--ndvi_z_dzialkamiwv2-highndvi-3