Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej 1 km2  (NOAA AVHRR lub Terra MODIS).

Archiwum:   2015   2016   2018   2019


Centrum Teledetekcji wykorzystuje szereg typów danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych do stworzenia Kompleksowego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla zadeklarowanych obszarów, działek i jednostek administracyjnych. Dane te zostały przedstawione na powyższym diagramie. Informacja z map suszy rolniczej generowanych na podstawie niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych może być porównana z informacją o kondycji roślin uprawnych, otrzymywanej na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Poniższy przykład przedstawia porównanie kondycji kukurydzy w latach 2016 i 2018 i poziomu suszy rolniczej.