FPCUP - produkty i usługi Copernicus do prognozowania produkcji rolnej

FPCUP - Zastosowanie produktów i usług o wartości dodanej Copernicus do zarządzania środowiskiem i prognozowania produkcji rolnej

Program: Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake
Finansowanie: Komisja Europejska
Okres trwania projektu: 2019 – 2020
Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Głównym celem projektu jest budowanie potencjału i podnoszenie świadomości interesariuszy, odpowiedzialnych w Polsce za monitorowanie i zarządzanie środowiskiem, w zakresie zastosowań danych i usług Obserwacji Ziemi opracowanych w ramach Produkty Copernicus. Opracowane rozwiązania edukacyjne będą dostosowane do wymagań użytkowników końcowych i ich odpowiedzialności. Działania te będą kierowane do wybranej grupy użytkowników: rolnictwo i leśnictwo, środowisko i obszary chronione, środowisko morskie, użytkowanie gruntów i wykrywanie zmian, a także atmosfera i zmiany klimatu. Projekt realizujemy we współpracy z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W celu osiągnięcia celów działania przeprowadzono kompleksową ankietę, mająca na celu zebranie informacji od różnych interesariuszy (organizacje rządowe i samorządowe, np. Ministerstwo Środowiska, władze rolnicze, agencje, urzędy statystyczne zajmujące się rolnictwem / środowiskiem dane, samorządy). Na podstawie wyników z ankiety zostanie opracowanych szereg wykładów oraz praktycznych warsztatów i ćwiczeń, wraz ze specjalnymi materiałami szkoleniowymi, w celu zaprezentowania potencjału danych i usług EO oraz zebrania informacji zwrotnych od uczestników podczas zorganizowanej dyskusji.

W ramach serwisu IGiK utworzyliśmy specjalną stronę internetową https://fpcup.pl/szkolenia, która umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych prezentowanych podczas seminariów, a także zawiera najważniejsze informacje o programie Copernicus i usługach otwartych, dostępnych dla użytkowników. Równolegle opracowano i uzgodniono plan szkoleń z właściwymi instytucjami, agencjami doradczymi i firmami handlowymi działającymi na rzecz środowiska i rolnictwa, a także z GUS i urzędami wojewódzkimi.

Dla zainteresowanych instytucji i organizacji przygotowano strategię wdrożeniową poprzez dostosowanie produktów i usług Copernicus do potrzeb poszczególnych interesariuszy. Programy edukacyjne, dedykowane wykłady, warsztaty, ćwiczenia i materiały dostępne w serwisach zorientowanych na użytkownika będą praktycznie wdrażane podczas szeregu szkoleń i sesji. Strony internetowe i ich zawartość posłużą do działań poprojektowych. IGiK odpowiada za nadzór nad proponowaną działalnością, którą będą wspólnie prowadzić Instytut Geodezji i Kartografii oraz Uniwersytet Gdański. Podstawowym rezultatem Działania będzie znacząca liczba przeszkolonych pracowników sektora prywatnego i publicznego, którzy są świadomi siły produktów Copernicus i sposobów ich wykorzystania do określonych zadań użytkowników końcowych.

Więcej informacji o projekcie FPCUP - Zastosowanie produktów i usług o wartości dodanej Copernicus do zarządzania środowiskiem i prognozowania produkcji rolnej znajdziemy na stronie https://fpcup.pl/