Satelitarne obserwacje pokrywy śnieżnej

Analiza zalegania pokrywy śnieżnej w skali kraju i regionów stanowi ważny element dla oceny warunków rozwoju roślin uprawnych. Zasięg i czas zalegania śniegu na obszarach rolniczych determinuje warunki przezimowania zbóż ozimych, jak również wyznacza zasoby wodne na początku okresu wegetacji roślin, wpływając na przyśpieszenie lub opóźnienie procesu ich rozwoju.

Obrazy satelitarne o niskiej rozdzielczości przestrzennej NOAA.AVHRR, Terra.MODIS, SPOT-VEGETATION, pozyskiwane operacyjnie w Centrum Teledetekcji, pozwalają na monitorowanie zalegania pokrywy śnieżnej w Polsce. Na ich podstawie możliwe jest prowadzenie analiz zmierzających do oceny jakości roślin uprawnych u progu okresu wegetacyjnego. Zastosowanie danych o pokrywie śnieżnej pozwala również na prowadzenie obserwacji wymarzania upraw ozimych.


Obserwacje pokrywy śnieżnej na podstawie zobrazowań satelitarnych Terra.MODIS


Obserwacje pokrywy śnieżnej na podstawie archiwalnych danych satelitarnych SPOT-VEGETATION

Przegląd pokrywy śnieżnej w sezonach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012


Przegląd pokrywy śnieżnej w poszczególnych
dekadach sezonów 1998/1999 - 2006/2007.

Porównanie sezonu 'śnieżnego'
2005/2006 oraz 'bezśnieżnego'
2006/2007.