SPOT-VGT

Aktualizacja:

 

Z dniem 1 czerwca 2014 zakończono misję satelity środowiskowego SPOT-VEGETATION. Satelita ten od 16 lat krążył po orbicie heliosynchronicznej i monitorował roślinność Ziemi. Następcą misji jest satelita nowej generacji PROBA-V, który został wyniesiony na orbitę 6 maja 2013 roku. Od grudnia 2013 do końca maja 2014 satelita ten służył równocześnie misji SPOT-VGT w celu zachowania spójnej rejestracji powierzchni Ziemi. Przez ten okres, przed rozpoczęciem samodzielnej i operacyjnej misji, instrumenty zainstalowane na PROBA-V zostały poddane testom i kalibracji.

Więcej informacji o przejęciu misji SPOT-VGT przez PROBA-V na stronie portalu VITO lub TUTAJ.


W Centrum Teledetekcji IGiK znajduje się baza zdjęć satelitarnych opracowanych na podstawie danych SPOT-VEGETATION. Są to kompozycje dekadowe wskaźników roślinnych NDVI i VCI dla Polski. Baza obejmuje zdjęcia od 1998 roku i jest aktualizowana na bieżąco.

 

Poniżej znajdują się przykładowe opracowania na podstawie bazy zdjęć SPOT-VGT. Więcej przykładów znajduje się w dalszej części strony.

Porównanie VCI między rokiem 2006 i 2007

Porównanie VCI między rokiem 2009 i 2010


Projekt VEGETATION został założony przez francuską agencję kosmiczną CNES, przy współpracy Belgii, Włoch i Szwecji. Jego zadaniem jest monitorowanie środowiska przyrodniczego Ziemi oraz procesów i zmian zachodzących w nim. Uzyskane wsparcie finansowe Komisji Europejskiej pozwoliło na opracowanie nowoczesnych instrumentów, które miały dostarczyć cennych informacji o pokrywie roślinnej Ziemi. Skonstruowano sensory VEGETATION (w skrócie VGT) i umieszczono je na francuskich satelitach serii SPOT. Wystrzelony 24 marca 1998 roku SPOT-4 miał na pokładzie po raz pierwszy zainstalowany ten instrument. Czwartego maja 2002 wystrzelono najnowszego SPOT-5, na którym to umieszczono drugi instrument o nazwie VEGETATION 2.

Więcej informacji na stronie: www.spot-vegetation.com

Dystrybutorzy danych VEGETATION oferują dwa rodzaje produktów: Primary (P) i Synthesis (S).

Produkty P oraz S-10 (D-10) są archiwizowane. Standardowym produktem VEGETATION są kompozycje dekadowe, które po trzech miesiącach archiwizowania zostają udostępniane bezpłatnie. W pozostałych przypadkach produkty są oferowane odpłatnie.

Specyfikację produktów znajdziesz na stronie SPOT-VEGETATION.

Schemat produktów SPOT-VGT
http://www.spot-vegetation.com

Produkty VEGETATION S-10 i D-10 są pobierane z serwera belgijskiego instytutu VITO. Na stronie http://free.vgt.vito.be/ wybiera się interesujący produkt, obszar pokrycia zdjęć oraz zakres czasowy. W bazie Instytutu znajdują się dane dla lat 1998-2012, czyli okresu pierwszych istniejących od początku projektu do tych na bieżąco aktualizowanych. Dane te są przycinane do obszaru Polski oraz maskowane z wykorzystaniem plików Status Map. To w nich są zawarte informacje o chmurach, śniegu, lodzie, lądzie i wodze. Następnie na podstawie obrazów NDVI wyprowadza się wskaźnik VCI. Na koniec są obliczane średnie wojewódzkie wartości ww. wskaźników. W tym zadaniu wykorzystuje się maskę rolniczą, opracowaną w Instytucie na podstawie klasyfikacji CORINE LAND COVER 2006. Końcowym wynikiem przetwarzania danych SPOT są obrazy pikselowe i wojewódzkie wskaźników NDVI i VCI.


Przykłady pochodzą z bazy danych SPOT-VGT. Opracowanie: Zakład Teledetekcji IGiK

Obrazy wskaźnika NDVI dla 2010 roku

Obrazy wskaźnika NDVI z uwzględnieniem BRDF dla 2010 roku

Obrazy wskaźnika NDVI dla 2011 roku

Obrazy wskaźnika NDVI z uwzględnieniem BRDF dla 2011 roku

Obrazy wskaźnika VCI dla 2010 roku
(od 10 do 24 dekady)

Średnie wojewódzkie wartości wskaźnika VCI dla 2010 roku
(od 10 do 24 dekady)

Obrazy wskaźnika VCI dla 2011 roku
(od 10 do 24 dekady)

Średnie wojewódzkie wartości wskaźnika VCI dla 2011 roku
(od 10 do 24 dekady)