RPA - Polska - wspólny system monitorowania upraw i prognoz plonów

SAPOL4Crop – RPA – Polska – wspólny system monitorowania upraw i prognoz plonów

Okres realizacji projektu: 1. maj 2019 – 31. grudzień 2023
Akronim projektu: SAPOL4CROP
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nr referencyjny: PL-RPA/02/SAPOL4Crop/43/2018

Kierownik projektu:
Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl
Partnerzy: Agricultural Research CouncilInstitute for Soil, Climate and Water (ARC-ISCW)


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie operacyjnego systemu monitoringu upraw opartego na synergii danych satelitarnych najnowszych misji Programu Copenicus, danych niskorozdzielczych oraz danych meteorologicznych i obserwacji in-situ. System będzie dostarczać informacje o kondycji roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego, niedoborach wody w czasie rozwoju upraw, prognozie plonów oraz wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami dla rolnictwa (występowanie warunków ekstremalnych).

Opis prac realizowanych w IGiK:

Budowa modeli bazujących na połączeniu danych satelitarnych o dużej częstotliwości przestrzennej i częstotliwości czasowej oraz wielu zakresach spektralnych, promieniowania emitowanego w dalekiej podczerwieni termalnej, aktywnego promieniowania radarowego i pomiarów naziemnych. Dodatkowo system będzie zawierać wskaźniki informujące o zagrożeniu roślin wskutek niedoboru wody, zainfekowania pola przez szkodniki, jak również wpływu warunków meteorologicznych na zmiany w uprawie powodujące obniżeniem plonów.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów:

 • wymiana wiedzy technologicznej i doświadczeń pomiędzy Polską a Republiką Południowej Afryki,
 • zaangażowanie młodych naukowców – doktorantów, celem podwyższenia poziomu przygotowywanych przez nich prac doktorskich,
 • implementacja wyników w programy edukacyjne oraz warsztaty szkolne i uniwersyteckie w obu krajach.

Publikacje i konferencje:

 • Panek-Chwastyk, E.; Ozbilge, C.N.; Dąbrowska-Zielińska, K.; Gurdak, R. Advancing Crop Yield Predictions: AQUACROP Model Application in Poland’s JECAM Fields. Agronomy 2024, 14, 854. doi:10.3390/agronomy14040854 PAPER
 • Dabrowska-Zielinska K., Panek E., Kluczek M., Gurdak R., Malińska A., Bartold M., Łągiewska M., Grzybowski P., Newete S., Abutaleb K., Chirima G., 2022, Crop Growth Monitoring and Yield Forecast for Winter Wheat Under Different Soil-Water Conditions in Poland and South Africa as the contribution to the Global Earth Observation System, EuroGEO Workshop, 7 - 9 December 2022, Athens, Greece. POSTER
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Newete S., Chirima G., Bartold M., Abutaleb K., 2022, Monitorowanie wzrostu upraw w Polsce i w Republice Południowej Afryki z wykorzystaniem danych in-situ i satelitarnych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Newete S., Chirima G., Bartold M., Abutaleb K., Malińska A., 2022, Monitoring crop growth at JECAM sites in Poland and South Africa using in-situ and satellite data, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Newete S., Abutaleb K., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Bartold M., Malińska A., 2022, Crop monitoring and yield forecast models for maize production in South Africa and Poland under wet and dry seasons, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany.
 • Dabrowska-Zielinska K., Newete S.W., Gurdak R., Bartold M., Abutaleb K., Chirima G.J., Malinska A., Economon E., 2021, Crop Growth Monitoring and Yield Forecast for Winter Wheat Under Different Soil-Water Conditions in Poland and South Africa, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Kluczek M., Bartold M., Newete S.W., Chirima G.J., 2021, Crop Growth Monitoring and Yield Prediction System Applying Copernicus Data for Poland & South Africa, Proceedings of 2021 International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11 - 16 July 2021, Brussels, Belgium. doi:10.1109/IGARSS47720.2021.9554744 PAPER
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., 2021, Assessment of the Accuracy of Winter Wheat Yield Models Based on Remote Sensing Data, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.