Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia: susza ekstremalna (kolor czerwony); susza (kolor pomarańczowy); uwilgotnienie przeciętne (kolor jasnozielony); uwilgotnienie dobre (kolor ciemnozielony) oraz uwilgotnienie wysokie (kolor ciemnoniebieski).


Archiwum: 2015 . 2016 . 2018 . 2019 . 2020 . 2021 . 2022


Centrum Teledetekcji wykorzystuje szereg typów danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych do stworzenia Kompleksowego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla zadeklarowanych obszarów, działek i jednostek administracyjnych. Dane te zostały przedstawione na powyższym diagramie. Informacja z map suszy rolniczej generowanych na podstawie niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych może być porównana z informacją o kondycji roślin uprawnych, otrzymywanej na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Poniższy przykład przedstawia porównanie kondycji kukurydzy w latach 2016 i 2018 i poziomu suszy rolniczej.


Media o satelitarnym systemie monitorowania suszy rolniczej CT IGiK

Susza widziana okiem satelity, Top agrar Polska, 3.08.2021.

Kaczyński: chcemy "z satelitów obserwować, gdzie jest susza". Już obserwujemy, Konkret24 TVN24, 14.07.2021.