Obserwacje satelitarne warunków jesiennych dla upraw ozimych

Przełom września i października to w rolnictwie okres zasiewów zbóż ozimych ( pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, mieszanki, rzepak ). Duże znaczenie ma w tym okresie poziom uwilgotnienia gleby aby przeprowadzić prace przygotowawcze, dokonać zasiewu i uzyskać odpowiedni stan wegetacji upraw ozimych przed wejściem w okres zimowego spoczynku. Korzystając z satelitarnych wskaźników temperatury radiacyjnej gruntu TCI NOAA/AVHRR oszacowaliśmy modele warunków jesiennych dla zasiewu i wegetacji upraw ozimych.

Obliczenia prowadzimy stosując maskę rolniczą, czyli uwzględniamy tylko piksele zakwalifikowane jako teren rolniczy . Uśredniamy dane na obszarach NUTS-2 czyli w województwach oraz NUTS-3 (grupy powiatów) lub w powiatach.

Korzystaliśmy z danych GUS dla stanu upraw ozimych wyprowadzonych na podstawie obserwacji. Nasze wyniki stopniujemy jako dobre (kolor żółty), przeciętne (kolor brązowy) i słabe (kolor fioletowy). W odniesieniu do stopni kwalifikacyjnych GUS warunki słabe oznaczają mniej niż 3.4; przeciętne zakres od 3.4 do 3.8; dobre powyżej 3.8.

Warunki jesienne wrzesień-pażdziernik 2014