Pokrycie terenu / Użytkowanie ziemi

GAUSS - Zaawansowane wykorzystanie Obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk

GAUSS - Generowanie zaawansowanego wykorzystania Obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk
Celem projektu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych satelitarnych w statystyce publicznej w zakresie monitorowania jakości środowiska przyrodniczego poprzez wyznaczenie wskaźników: jakości powietrza, zasobów wodnych, pokrywy śnieżnej oraz zasięgu i kondycji terenów zielonych w poszczególnych jednostkach administracyjnych.
Czytaj więcej >

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w woj. mazowieckim

Smart Village Mazowsze. Foto: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Projekt ma pilotażowy charakter badawczo-rozwojowy, a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu mazowieckiego i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami naukowymi.
Czytaj więcej >

Klasyfikacja obszarów rolniczych

Klasyfikacja upraw na obszarze JECAM w Wielkopolsce. Opracowanie: IGiK
W ramach projektów realizowanych przez Instytut Geodezji i Kartografii wykonywane są coroczne klasyfikacje pokrycia terenu obszarów rolniczych. Pilotażowy obszar stanowi położony w województwie wielkopolskim poligon badawczy JECAM.
Czytaj więcej >

SInCohMap - kartowanie pokrycia terenu na podstawie satelitarnej interferometrii radarowej

Porównanie wyników klasyfikacji bazującej na pikselach I obiektach w obiektowej klasyfikacji obrazowej (KTH-SEG). Źródło: SInCohMap
W ramach projektu przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów koherencji interferometrycznej wygenerowanych z satelitów Sentinel-1 do mapowania pokrycia terenu i roślinności. Jednym z głównych celów projektu było ilościowe określenie wpływu wykorzystania danych S-1 InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) w stosunku do tradycyjnego mapowania pokrycia terenu i roślinności z wykorzystaniem danych optycznych (zwłaszcza Sentinel-2) lub podejść opartych na danych SAR (Synthetic Aperture Radar).
Czytaj więcej >

ADAPTCITY - strategia adaptacji do zmian klimatu Warszawy

Mapy pokrycia terenu Urban Atlas (po lewej) i stanu roślinności NDVI (po prawej) Warszawy w 2018. Opracowanie: IGiK
Celem przedmiotu opracowania, wykonanego w ramach umowy zawartej między Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju a Instytutem Geodezji i Kartografii, było określenie stanu ekosystemu m.st Warszawy w okresie od początku 2002 roku do końca 2018 roku. Analizy wykonane zostały na potrzeby opracowania końcowego z zakresu monitoringu problemu środowiskowego projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.
Czytaj więcej >

Klasyfikacja obszarów bagiennych na potrzeby serwisu MS.MONINA

Klasyfikacja fragmentu obszaru Bagien Biebrzańskich. Opracowanie: IGiK
Celem projektu było utworzenie serwisu monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem różnych danych teledetekcyjnych. Serwis był budowany na trzech poziomach szczegółowości; europejskim, krajowym i lokalnym. W projekcie uczestniczyło 17 jednostek reprezentujących instytuty badawcze, przedsiębiorstwa i użytkowników.
Czytaj więcej >

Detekcja upraw na podstawie satelitarnych danych SAR

Rozpoznanie upraw Kościan. Opracowanie: IGiK
W ramach tematu realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego opracowano metodykę klasyfikacji głównych typów upraw rolniczych na podstawie obrazów radarowych ENVISAT ASAR. Metodyka ta będzie miała zastosowanie do detekcji upraw z wykorzystaniem współczesnych danych radarowych pozyskiwanych od jesieni 2014 r przez satelitę ESA Sentinel-1. Prace badawcze były prowadzone z wykorzystaniem obrazów radarowych o różnych polaryzacjach (pionowej i poziomej), zarejestrowanych w kilku terminach okresu wegetacji. Celem pracy było opracowanie metody klasyfikacji głównych typów upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy, rzepaku i buraków z wykorzystaniem półautomatycznych metod analizy obrazu.
Czytaj więcej >

Klasyfikacja obszarów miejskich

Klasyfikacja obiektowa typów zabudowy na obszarze Warszawy. Opracowanie: IGiK
Celem projektu było przebadanie różnych rozwiązań zmierzających do utworzenia optymalnej metody klasyfikowania obszarów miejskich z wykorzystaniem wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych nowej generacji. Wykorzystano w tych badaniach dane obrazowe charakteryzujące się różną rozdzielczością przestrzenną i spektralną, pochodzące z trzech typów systemów satelitarnych służących do obrazowania powierzchni Ziemi: Landsat ETM+, Terra ASTER oraz QuickBird. Przebadano różne metody cyfrowej analizy i klasyfikacji wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych.
Czytaj więcej >

GEOLAND - serwis monitorowania powierzchni Ziemi

GEOLAND Integrated GMES Project on Land Cover and Vegetation
GMES products and services integrating EO monitoring capacities to support the implementation of European directives and policies to land cover and vegetation.
Czytaj więcej >