BioPar CMS

 

BioPar (Biogeophysical Parameters Core Mapping Service)

Współpraca:
Narodowy Instytut Badań Rolniczych we Francji (INRA)

Celem modułu BioPar jest operacyjne tworzenie produktów dotyczących parametrów biogeofizycznych, charakteryzujących stan roślinności w skali globalnej, bilans promieniowania oraz cykl wodny. Parametry biogeofizyczne są wyznaczane na podstawie danych satelitarnych o średniej i niskiej rozdzielczości terenowej oraz o dużej rozdzielczości czasowej (1 – 30 dni), dla całego globu oraz dla poszczególnych kontynentów.

Instytut Geodezji i Kartografii w ramach modułu wykonał prace związane z walidacją produktów BioPar za pomocą danych pozyskiwanych na poligonie badawczym w Wielkopolsce. Francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) udostępnił specjalistyczną aparaturę PASTiS57° do rejestracji promieniowania słonecznego transmitowanego przez rośliny. 

Zdjęcia poniżej przedstawiają systemy PASTiS57° (Plant Area Index Autonomous System from Transmittance Sensors at 57°) zamontowane we współpracy z INRA na polach kukurydzy (po lewej) i pszenicy ozimej (po prawej). Więcej o systemach PASTiS57° - LINK