POLWET - system monitorowania obszarów Ramsar w Polsce

System monitorowania obszarów bagiennych należących do Konwencji Ramsarskiej w Polsce z wykorzystaniem danych satelitarnych - POLWET

Okres trwania projektu: 1.07.2015 – 30.06.2017
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nr referencyjny: P/ESA/2014/AO/1-7824/POLWET

Konsorcjum realizujące projekt:
CUBE ITG (lider projektu)
Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji
Prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska, e-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl
Mgr Maciej Bartold, e-mail: maciej.bartold@igik.edu.pl

Aby obejrzeć prezentację produktów serwisu POLWET, kliknij PREZENTACJA


Projekt POLWET ma na celu zbudowanie Serwisu wspierającego monitorowanie i konserwację obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsar w Polsce oraz dzięki temu sprawniejsze zarządzanie tymi obszarami, z wykorzystanie danych satelitarnych, w tym najnowszych misji Sentinel, należących do Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.

Szczegółowe cele projektu POLWET:

 • Zbudowanie systemu monitorowania obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsarską w Polsce oraz dedykowanej im platformy, oferującej produkty tego Systemu, dostosowane do potrzeb i wymagań użytkowników, opracowane na podstawie danych satelitarnych;
 • Stworzenie Serwisu Informacyjnego zbudowanego na bazie danych satelitarnych, umożliwiającego operacyjne tworzenie wybranych produktów – map i wskaźników wspomagających proces monitorowania, konserwacji i zarządzania obszarami mokradeł Ramsar w Polsce;
 • Promocja i ewaluacja przydatności danych satelitarnych i produktów opracowanych na ich podstawie do zarządzania i konserwacji obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsarską

Obszary objęte Konwencją Ramsarską w Polsce na tle CORINE Land Cover 2012


Publikacje i referaty:

 • Bartold M., 2022, Teledetekcyjne systemy monitorowania obszarów mokradeł w Polsce, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Bartold M., 2021, Polwet - system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar, w tym Bagien Biebrzańskich z wykorzystaniem danych satelitarnych, Webinarium nt. Możliwości współczesnej teledetekcji i fotogrametrii w inwentaryzacji i monitorowaniu środowiska przyrodniczego, 15 listopada 2021, Biebrzański Park Narodowy. PREZENTACJA
 • Bartold M., Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Zastosowanie teledetekcji do monitorowania obszarów podmokłych, w tym obszarów należących do Konwencji Ramsar, Seminarium Jubileuszu 75-lecia IGiK, 26 kwietnia 2021, Warszawa. PREZENTACJA
 • Bartold M., 2019, POLWET - System monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych, Seminarium dot. zastosowania danych satelitarnych do monitorowania obszarów chronionych, 8 marzec 2019, Warszawa. PREZENTACJA
 • Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ
 • Bartold M., Gatkowska M., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., 2018, POLWET - System monitorowania obszarów mokradeł RAMSAR z wykorzystaniem danych satelitarnych, IV konferencja Środowisko Informacji, 22 listopad 2018, Warszawa. PREZENTACJA
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gurdak R., Musial J., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., 2017, Application of Sentinel-1 VH and VV and Sentinel-2 for soil moisture studies, Proceedings of SPIE 10426, Active and Passive Microwave Remote Sensing for Environmental Monitoring, 104260C (3 October 2017). doi:10.1117/12.2278613 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., 2017, Serwis POLWET - prezentacja produktów, Seminarium projektu POLWET, 20 kwietnia 2017, Warszawa. PREZENTACJA
 • Dabrowska - Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., 2016, POLWET – System for new space-based products for wetlands under RAMSAR Convention, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 25-35. doi:10.34867/gi.2016.3 ARTYKUŁ
 • Bartold M., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., 2016, POLWET - teledetekcyjny system monitorowania obszarów bagiennych objętych Konwencją Ramsarską w Polsce, V Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, 19-20 października 2016, Poznań. PREZENTACJA