ESA POLWET

 

 

System monitorowania obszarów bagiennych należących do Konwencji Ramsarskiej w Polsce z wykorzystaniem danych satelitarnych - POLWET

Okres trwania projektu: 1.07.2015 – 30.06.2017
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nr referencyjny: P/ESA/2014/AO/1-7824/POLWET

Kierownik Merytoryczny projektu: prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska, Centrum Teledetekcji IGiK
email: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl, telefon: +48 22 3291974

Partnerzy projektu: 
CUBE ITG, http://cubeitg.pl/en/index
Centrum Teledetekcji IGiK, http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja
 

Projekt POLWET ma na celu zbudowanie Serwisu wspierającego monitorowanie i konserwację obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsar w Polsce oraz dzięki temu sprawniejsze zarządzanie tymi obszarami, z wykorzystanie danych satelitarnych, w tym najnowszych misji Sentinel, należących do Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.

Szczegółowe cele projektu POLWET:

  • Zbudowanie systemu monitorowania obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsarską w Polsce oraz dedykowanej im platformy, oferującej produkty tego Systemu, dostosowane do potrzeb i wymagań użytkowników, opracowane na podstawie danych satelitarnych;
  • Stworzenie Serwisu Informacyjnego zbudowanego na bazie danych satelitarnych, umożliwiającego operacyjne tworzenie wybranych produktów – map i wskaźników wspomagających proces monitorowania, konserwacji i zarządzania obszarami mokradeł Ramsar w Polsce;
  • Promocja i ewaluacja przydatności danych satelitarnych i produktów opracowanych na ich podstawie do zarządzania i konserwacji obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsarską

ANKIETA 1 dla osób zarządzających obszarami Konwencji Ramsar w Polsce - wypełnij

ANKIETA 2 dla osób zainteresowanych obszarami Ramsar - wypełnij

Uprzejmie zapraszamy do wypełnienia Ankiet, której celem jest zebranie informacji o:

  • problemach, z jakimi spotykają się Państwo w trakcie monitorowania, ochrony i zarządzania obszarami mokradeł objętych Konwencją Ramsarską w Polsce,
  • stosowanych przez Państwa rozwiązaniach w procesie monitorowania, ochrony i zarządzania obszarami mokradeł objętych Konwencją Ramsarską w Polsce – ocena wad i zalet tych rozwiązań
  • Państwa potrzebach i wymaganiach w stosunku do narzędzi opracowanych na podstawie danych satelitarnych, wspomagających procesy monitorowania, ochrony i zarządzania obszarami mokradeł.

Tylko dzięki Państwa rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, Serwis zbudowany w ramach Projektu POLWET będzie odpowiednio służył Państwa potrzebom.


Obszary objęte Konwencją Ramsarską w Polsce na tle CORINE Land Cover 2012


Park Narodowy Ujście Warty widziany okiem satelity Landsat

Po lewej: Zdjęcie w barwach naturalnych. Data: 3 sierpień 1984 r.  Opracowanie: IGiK
Po prawej: Zdjęcie w barwach nienaturalnych. Data: 3 sierpień 1984 r. Opracowanie: IGiK

Po lewej: Zdjęcie w barwach naturalnych. Data: 9 sierpień 2015 r.  Opracowanie: IGiK
Po prawej: Zdjęcie w barwach nienaturalnych. Data: 9 sierpień 2015 r. Opracowanie: IGiK