ASAP - Serwis rolniczy

                                                                                                                                               

Ulotka serwisu ASAP:       Pobierz ulotkę

Serwis ASAP budowany jest w ramach Projektu „ASAP – Advanced Sustainable Agricultural Production”, wspomagającego zarządzanie i monitorowanie produkcji roślinnej przez cały rok. Projekt ASAP jest współfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach Programu IAP ARTES 20.

Okres trwania projektu: ASAP: 1.04.2014 – 30.09.2014
Okres trwania projektu: ASAP 2: 4.05.2015 – 31.08.2018

Partnerzy projektu:
Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii
• Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, Farmer.pl
• GEOMATIC Michał Wyczałek
• Agrotechnology Piotr Mazur

Serwis ASAP ma za zadanie zastosowanie najnowszych technologii opartych na danych satelitarnych i lotniczych w celu:
• dostarczenia kompleksowych usług i produktów opracowanych na podstawie danych satelitarnych dla Sektora Rolniczego 
• wsparcia Rolników Indywidualnych na każdym etapie produkcji

Serwis ASAP oferuje następującą gamę produktów przygotowanych na podstawie danych satelitarnych (przy ewentualnym wsparciu danych lotniczych oraz pomiarów terenowych):
• mapa suszy,
• mapa temperatury powierzchni i pokrywy śnieżnej,
• mapa kondycji upraw,
• mapa redukcji plonów w stosunku do plonów maksymalnych dla danego obszaru,
• kondycja upraw,
• klasyfikacja upraw w całym okresie wegetacji
• warunki wilgotnościowe upraw i gleby,
• mapy poligonów jednorodnych,
• prognozy plonów, mapy plonowania,
• mapy nawożenia,
• dokumentacja strat w produkcji roślinnej (susze, wymarzanie upraw, lokalne podtopienia).

Dodatkowo możemy dostarczyć wysoko zaawansowane oraz dostosowane do wymagań klienta złożone produkty bazujące na danych satelitarnych lub lotniczych tj,:
• Rozpoznanie upraw w ciągu całego okresu wegetacji na podstawie danych satelitarnych;
• Monitorowanie kondycji upraw od zasiewu po zbiór;
• Prognozowanie plonu;
• Monitoring suszy oraz dokumentacja strat w produkcji z tytułu suszy;
• Monitoring przezimowania upraw oraz prognoza oraz dokumentacja strat;
• Raporty: powierzchnie upraw, statystyki strat w produkcji w wyniku suszy, obszary narażone na przymarzanie roślin, tereny o złym przezimowaniu i wiele innych;
• Współpraca w dostarczaniu aktualnych danych i zobrazowań satelitarnych.

Działanie serwisu: