GEOLAND 2 - ku operacyjnemu monitorowaniu powierzchni Ziemi

GEOLAND2 - ku Operacyjnemu Monitorowaniu Powierzchni Ziemi w GMES

Celem Projektu jest Zbudowanie Serwisu do Monitorowania Powierzchni Ziemi (Land Monitoring Core Service – LMCS), który
zostanie wdrożony w Programie GMES Unii Europejskiej. Prace będą polegać na przygotowaniu technologii oraz dokonaniu oceny dokładności uzyskiwanych produktów.

Główne działania w Projekcie GEOLAND2 to:

  • Zorganizowanie linii produkcyjnych w zespołach wykonawców
  • Zbudowanie operacyjnej linii dostarczania i opracowywania danych
  • Utworzenie Serwisu Prezentacji wytworzonych produktów
  • Utworzenie platformy użytkowników

Projekt ma na celu wykorzystanie doświadczeń pozyskanych w Projektach 6PR (Geoland, Boss4GMES, Projektów ESA (GSE Land, GSE-FM – Monitorowanie Lasów, GMFS; SAGE; Serwisy dla Terenów Zurbanizowanych) i Projektach Europejskiej Agencji ds. Srodowiska EEA CLC/FTS.

Struktura Projektu GEOLAND2 jest następująca: istnieją dwie warstwy tzw. Serwis Wykonywania Map (Core Mapping Service - CMS) i Serwis Informacji (Core Information Service - CIS). CMS wykonuje mapy użytkowania ziemi oraz mapy zmian użytkowania. Produkty CMS są wykonywane od skali lokalnej do globalnej, z częstotliwością czasową od 1 dnia do kilku lat.

Serwis Informacji (CIS) jest zbiorem danych tematycznych; wykorzystuje dane z Serwisu Mapowego (CMS) do wytworzenia opracowanego produktu informacji zgodnie z zasadami Europejskiego Prawa. CIS jest w stałym kontakcie z Użytkownikami odpowiedzialnymi za politykę Unii Europejskiej.
W Projekcie GEOLAND2 bierze udział 51 partnerów z 21 krajów europejskich

Instytut Geodezji i Kartografii bierze udział w następujących Modułach:

SATCHMO CMS

Klasyfikacja SATChMo. IGiK
Celem modułu SATChMo AFS Europe jest opracowanie półautomatycznej metodyki kartowania pokrycia terenu z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych i wykonanie map pokrycia terenu dla wybranych, reprezentatywnych obszarów Europy. Drugi cel stanowi utworzenie metodyki wyznaczania zmian pokrycia terenu na podstawie analizy wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych pochodzących z różnych terminów rejestracji.

Czytaj więcej >

BioPar CMS

System PASTiS57° na polu pszenicy. Foto: IGiK
Celem modułu BioPar CMS jest operacyjne tworzenie produktów dotyczących parametrów biogeofizycznych, charakteryzujących stan roślinności w skali globalnej, bilans promieniowania oraz cykl wodny.

Instytut Geodezji i Kartografii w ramach modułu wykonał prace związane z walidacją produktów BioPar za pomocą danych pozyskiwanych na poligonie badawczym w Wielkopolsce.

Czytaj więcej >

CROP CIS

Średnie MAPE na podstawie danych MARSOP. IGiK
Within CROP CIS, Geoland2 Global Crop Monitoring module Institute of Geodesy and Cartography has been conducted works related to inter-comparison of various methods for estimating crop acreages and yields in global / regional scale, which are based on multi-temporal remote sensing derived information.

Czytaj więcej >