GrasSAT - system do zarządzania produkcją użytków zielonych

GrasSAT - Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices

Program/nr konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1. czerwiec 2020 – 30. kwiecień 2024

Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Partnerzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian Research Centre (NORCE), GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych, głównie dla średnich oraz dużych gospodarstw w Polsce i Norwegii. W ramach projektu zostanie opracowana w pełni działająca platforma w postaci aplikacji desktopowej i mobilnej.

Cele szczegółowe:

 • dostarczenie usługi w postaci aplikacji desktopowej i mobilnej w celu optymalizacji zarządzania gospodarstwem np. zmniejszenia zapotrzebowania na paszę uzupełniającą;
 • opracowanie metody oceny uszkodzeń łąk spowodowanych suszą lub zamieraniem zimowym na podstawie wieloźródłowych danych satelitarnych i ich synergii z danymi meteorologicznymi.

Opis prac:

Metodologia monitorowania warunków wzrostu traw i prognozy plonów będzie oparta na wykorzystaniu danych satelitarnych oraz referencyjnych danych in-situ, niezbędnych do opracowania wiarygodnych modeli charakteryzujących rozwój roślin. Wykorzystanie teledetekcji do oszacowania spodziewanych plonów na użytkach zielonych może pomóc rolnikom w przygotowaniu się do importu pasz oraz w wykryciu obszarów o wysokim stresie wodnym. Ponadto modele oparte na procesach mogą pomóc oszacować wpływ suszy lub wymarzania na plon. Projekt zakłada wykorzystanie danych naziemnych do kalibracji danych satelitarnych.


Publikacje i prezentacje:

 • Dabrowska-Zielinska K., 2023, Approach based on innovated use of satellite data in the grassland management to increase yield and monitoring of grassland status, EuroGEO Workshop 2023, 2 - 4 October 2023, Bolzano, Italy.
 • Markowska A., Dąbrowska-Zielińska K., 2023, Mapy aplikacyjne w rolnictwie precyzyjnym – zarządzanie produkcją użytków zielonych, XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, 20 - 23 września 2023, Lublin - Janów Lubelski.
 • Kluczek M., Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., Goliński P., Jørgensen M., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2023, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do wspomagania zarządzania użytkami zielonymi - projekt GrasSAT, V Ogólnopolska konferencja dla stutendów i doktorantów "Środowisko przyrodnicze jako obszar badań", 25 maja 2023, Poznań. ABSTRAKT
 • Grzybowski P., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, GrasSAT - system do zarządzania produkcją użytków zielonych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
 • Gurdak R., 2022, Metody i techniki naziemnych badań na obszarach łąkowych i podmokłych, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Gurdak R., 2022, Wykrywanie częstotliwości koszenia użytków zielonych za pomocą zdjęć satelitarnych Sentinel-2, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany. POSTER
 • Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, Grassland Science in Europe, Vol. 26, pp. 214-216. ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, 17 - 19 May 2021, online hosted by the Universität Kassel (Germany). ABSTRAKT
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Kluczek M., Golinski P., Persson T., Davids C., Wyczalek-Jagiello M., 2021, Tools for Information to Farmers on Grasslands Yields Under Stressed Conditions to Support Management Practices, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Gurdak R., 2021, GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych, Konferencja pt. Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym, 31 marzec – 1 kwiecień 2021, Warszawa. PREZENTACJA
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Grzybowski P., 2020, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices, 2020, SPIE Security + Defence Digital Forum, 21-25 September 2020, Edinburgh. POSTER