Nowy artykuł zespołu Centrum Teledetekcji w czasopiśmie Ecological Informatics Elsevier

     W międzynarodowym czasopiśmie Ecological Informatics ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Macieja Bartolda oraz Marcina Kluczka z Centrum Teledetekcji. Publikacja zatytułowana Estimating of chlorophyll fluorescence parameter Fv/Fm for plant stress detection at peatlands under Ramsar convention with Sentinel-2 satellite imagery przedstawia rezultaty prac nad rozwinięciem modelu uczenia maszynowego do szacowania zjawiska fluorescencji chlorofilu na obszarze mokradeł objętych Konwencją Ramsarską w oparciu o dane czasowo-przestrzenne z satelitów najnowszej generacji Sentinel-2. Prace związane z pomiarami terenowymi fluorescencji chlorofilu w dolinie Biebrzy były realizowane w projekcie finansowanym przez Instytut Geodezji i Kartografii w ramach Funduszu Badań Własnych.


Abstrakt graficzny do artykułu Estimating of chlorophyll fluorescence parameter Fv/Fm for plant stress detection at peatlands under Ramsar convention with Sentinel-2 satellite imagery

Link do artykułu w Ecological Informatics: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102603

Link do projektu http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcyjne-pomiary-fluorescencji-chlorofilu-w-Dolinie-Biebrzy