Zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Dodano: 26 lutego 2024

Zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

 

Zamawiający – Instytut Geodezji i Kartografii przekazuje zapytanie cenowe w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. Proszę o wycenę uwzględniając niżej przedstawione informacje.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni biurowych, socjalnych i piwnic w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 27 w Warszawie oraz przyległego terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem chodników i powierzchni parkingu w okresie zimowym.

Opis usług:

  1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych,
  2. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i toalet,
  3. Sprzątanie piwnic i ciągów komunikacyjnych,
  4. Sprzątanie terenu zewnętrznego,
  5. Utrzymanie chodników, wejść do budynku i parkingu w okresie zimowym.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w Załączniku nr 1.

Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Realizacja zamówienia

  • Planowane jest podpisanie umowy na realizację usług sprzątania na okres 4 lat (48 miesięcy),
  • Usługa powinna być wykonywana w całości, nie dopuszcza się realizacji zamówienia na wybrane części zamówienia,
  • Dopuszcza się korzystanie z podwykonawców.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 11 marca 2024 r. do godz. 15:30 pocztą elektroniczną na adres: igik@igik.edu.pl

Cena

Prosimy o podanie cen realizacji wyżej wymienionej usługi (netto i brutto),
Wycena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem informacji zwrotnej - Załącznik nr 2

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Ogórek:

tel. (22) 32 91 916

e-mail: mariusz.ogorek@igik.edu.pl

ZAŁĄCZNIKI:

/upload/Zalacznik_nr_1_-_Zakres_prac(1)(1).docx

/upload/Zalacznik_nr_2_-_informacja_zwrotna.pdf

/upload/Sprzatanie_parking_2024-02-26.png

/upload/Sprzatanie_dzialka_2024-02-26.png

/upload/Sprzatanie_patio_2024-02-26.png

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.