Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Bartłomieja Kraszewskiego

11 kwietnia 2013 roku Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej otworzyła przewód doktorski mgr inż. Bartłomieja Kraszewskiego. Jego rozprawa doktorska nosi tytuł: Metodyka parametryzacji procesu segmentacji zbioru punktów naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu wnętrz obiektów. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński. Prowadzone w ramach rozprawy badania są kontynuacją dotychczas realizowanych projektów naukowych.