Wniosek dr inż. Ireneusza Ewiaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

25 stycznia 2013 roku kierownik naszego Zakładu dr inż. Ireneusz Ewiak wystąpił z wnioskiem do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Jako osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej przedstawił jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany "Metodyka przetwarzania lotniczych i satelitarnych obrazów skanerowych w aspekcie fotogrametrycznych opracowań sytuacyjno-wysokościowych".

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Autoreferat